Χωρίς της σιωπής τους κρότους, του Παναγιώτη Α. Μπ.

Χωρίς της σιωπής τους κρότους

Του Παναγιώτη Α. Μπούρδαλα*

 Του ήλιου αχτίνες, χωρίς φειδώ

επί δικαίων και αδίκων και πτωχούς,

ζωές πλημυρίζουν ενέργεια,

ορατής, απαλής και αόρατης,

με της σιωπής τους κρότους.

***

Ο Ήλιος ο νοητός της Δικαιοσύνης

αψηφώντας εμφάνιση, φύλο και χρώμα,

χυμοδοτεί ισότιμα καρδιές,

με ρούχα κοσμικά ή καλογερικά

και της διάκρισης τους τόνους.

***

Τι κι αν ο Ιούδας ένας ήταν τότε,

σήμερα σχεδόν παντού τον συναντώ!

Κράζουν φληναφήματα, μίμηση προδοσίας

με μετοχές ή ρόλους

“μόνο για καλογέρους”… είναι ο τρόπος!!!

Κέρτεζη, 21-08-2014

*Αφιερώνεται στην Ιωάννα