Αρχείο ετικέτας all-that-is-interesting

…Πόσο άσχημη έχει γίνει η ρύπανση στην Κίνα

Δεν θα πιστέψετε πόσο άσχημη έχει γίνει η ρύπανση στην Κίνα

34 φωτογραφίες από το “all-that-is-interesting”

Με μια νεόκοπη ελίτ και με ένα ποσοστό οικονομικής ανάπτυξης πάνω από 10%, το περιβάλλον έχει πάρει μια από τις τελευταίες θέσεις στην Κίνα, η μεγαλύτερη παγκόσμια με μεγάλο πληθυσμό χώρα. Η ανάπτυξη της ρύπανσης έχει οδηγήσει στις ακατάλληλες προς χρήση υδάτινες οδούς, την αυξανόμενη επίπτωση των γεννετικών προβλημάτων, μια χώρα απ’ αυτές με τον πιό βρώμικο αέρα στη γη. Είναι τόσο δυσάρεστο που υπάρχει τώρα μια λέξη για το: «smogpocalypse».

Συνέχεια