Αρχείο ετικέτας Φιλαλήθης/philalethe00

Οι Μέγιστοι διαφωτιστάδες μας

Οι Μέγιστοι διαφωτιστάδες μας οι των τηλεπαραθύρων

Του Φιλαλήθη/philalethe00 

Με αφορμή μίαν εκπομπή πρόσφατη της εν Θεσσαλονίκη κρατικής τηλοψίας, διαπιστώνω πόσο μη-σχετιζόμενοι με τίποτα σε κάποιο ικανό βάθος, αστοιχείωτοι ίσως, είναι πολλοί βουλευτές, μεγαλοπολιτευτάδες, δημοσιογράφοι μας, όπου ήσαν «συνδαιτυμόνες».