Αρχείο ετικέτας Θύμιος Καλαμούκης

Τρομοκράτες, από τρομοκράτες

Τρομοκράτες, από τρομοκράτες

Του Θύμιου Καλαμούκη

Πίστευα και πιστεύω ότι ο ένοπλος αγώνας μικρών ομάδων, το περίφημο αντάρτικο πόλεων, τα χτυπήματα μεμονωμένων στόχων, όχι μόνο δεν φέρνουν αποτέλεσμα, αλλά αρκετές φορές ισχυροποιούν τους μηχανισμούς του κράτους και οδηγούν τις κοινωνίες σε πιο συντηρητικές θέσεις και επιλογές.

Συνέχεια