Για τον ύστερο βυζαντινό Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κέρτεζης ως διατηρητέου μνημείου

Τώρα περιμένουμε σχετικά σύντομα στο νέο έτος την συνεδρίαση του τοπικού αρχαιολογικού συμβουλίου για τα περαιτέρω. Οι οιωνοί  είναι ελπιδοφόροι. Έρχεται η ώρα που οι τοπικοί φορείς (κοινοτικό, δημοτικό συμβούλιο, Μητρόπολη, πολιτιστικοί σύλλογοι της Κέρτεζης, κλπ) οφείλουν να πάρουν και τις σχετικές αποφάσεις στήριξης και όχι μόνο. Ένα φως αχνοφέγγει στον ορίζοντα…

Στη συνέχεια ανασύρουμε την κήρυξη του μνημείου ως διατηρητέου από την ιστοσελίδα του Δήμου Καλαβρύτων ως αφετηρία του σημερινού του ρόλου.

ΙΙ. Απόσπασμα: Κήρυξη Ι. Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Κέρτεζη Καλαβρύτων Ν. Αχαΐας ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/20660/641/12-7-1996 – ΦΕΚ 631/Β/30-7-1996

«Κηρύσσουμε τον Ι. Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου του νεκροταφείου της Κέρτεζης Καλαβρύτων Ν. Αχαΐας ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Ο ναός ανήκει στον τύπο του μονόχωρου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με τρούλο. Στην ανατολική του πλευρά απολήγει σε ημικυκλική αψίδα, στη δυτική πλευρά έχει προστεθεί μεταγενέστερος νάρθηκας και κατά μήκος της νότιας πλευράς προσκολλάται το επίμηκες παρεκκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους. Το μεταβυζαντινών χρόνων κτίσμα είναι εσωτερικά κατάγραφο με τοιχογραφίες του ΙΗ’ – ΙΘ’ αιώνα. Το ξύλινο τέμπλο φέρει εικόνες των αρχών του περασμένου αιώνα.»

*******

Αναλυτικά:

Υπόλοιπα ιστορικά θρησκευτικά διατηρητέα

Πέραν των πιο πάνω γνωστών θρησκευτικών μνημείων, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει χαρακτηρίσει ως ιστορικά θρησκευτικά διατηρητέα τα ακόλουθα μνημεία:

Χαρακτηρισμός Ιερού Ναού Κοίμησης Θεοτόκου, κοινότητας Φιλίων.

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/58579/1668 π.ε./3-7-1997 – ΦΕΚ 674/Β/8-8-1997

«Χαρακτηρίζουμε τον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου, κοινότητας Φιλίων, επαρχίας Καλαβρύτων, νομού Αχαΐας, ως μνημείο που χρήζει ειδικής προστασίας. Πρόκειται για λιθόκτιστο ναό, με δύο πυργοειδή κωδωνοστάσια ενσωματωμένα στη δυτική του όψη, που τυπολογικά ανήκει στην κατηγορία του σταυροειδούς εγγεγραμμένου με οκταγωνικό τρούλο και ανατολικά απολήγει σε ημιεξαγωνική αψίδα ιερού. Κτίσθηκε στη θέση παλαιότερης εκκλησίας κατά τα έτη 1907-1921 και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής της περιοχής των αρχών του προηγούμενου αιώνα.»

Χαρακτηρισμός Ιερού Ναού Ανάληψης και εικονοστασίου περιοχής Καστριών, ως μνημείων που έχουν ανάγκη ειδικής κρατικής προστασίας

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/45407/1230/17-1-1997 – ΦΕΚ 245/Β/28-3-1997

«Χαρακτηρίζουμε τον Ιερό Ναό Ανάληψης, καθώς και το εικονοστάσι, που βρίσκονται στην περιοχή Καστριών, επαρχίας Καλαβρύτων, Ν. Αχαΐας, ως μνημεία που χρειάζονται ειδική κρατική προστασία. Ο ναός, εσωτερικών διαστάσεων 12.95 x 6.60μ., είναι δίκλιτος, λιθόκτιστος, με τρίκορφη πριονωτή στέγη, που μιμείται βιομηχανικά κτίρια του 19ου αιώνα και βάσει επιγραφής κτίσθηκε το 1889. Κτιστό τέμπλο χωρίζει τον κυρίως ναό από το Ιερό Βήμα, που διαμορφώνεται μέσα στη φυσική κοιλότητα βράχου. Επίσης το λιθόκτιστο ναόσχημο εικονοστάσι αποτελεί κομψό δείγμα της τελευταίας περιόδου ανάπτυξης της λαϊκής αρχιτεκτονικής (1920) στην ίδια περιοχή.»

Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων

ΥΑ 21585/13-1-1966 – ΦΕΚ 60/Β/5-2-1966

«Aποφασίζομεν όπως κηρυχθούν ως αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικά διατηρητέα μνημεία, ως ακολούθως:

  • Η εκκλησία της Θεοτόκου του νεκροταφείου εν Δάφνη (Στρέζοβα) Αχαΐας με τοιχογραφίες του 1694.
  • Η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής με τοιχογραφίες του 18ου αιώνος εν Δάφνη (Στρέζοβα) Αχαΐας

Κήρυξη του Ι. Ναού Αγίου Χαραλάμπους Δροβολοβού Καλαβρύτων ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/63695/1287/17-12-1993 – ΦΕΚ 12/Β/14-1-1994

«Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο τον Ι. Ν. Αγίου Χαραλάμπους στο Δροβολοβό του τέως Δήμου Αροανίας Καλαβρύτων. Πρόκειται για μονόχωρη ξυλόστεγη βασιλική με ημικυκλική αψίδα, χαρακτηριστικό δείγμα λαΐκής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής της Αχαΐας των αρχών του 19ου αιώνα. Σε μικρή απόσταση από το ναό υψώνεται λιθόκτιστο κωδωνοστάσιο.»

Κήρυξη του σπηλαιώδους ναϊδρίου της Ζωοδόχου Πηγής στο Δενδροβόλο Καλαβρύτων ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/64333/1341/15-1-1994 – ΦΕΚ 103/Β/16-2-1994

«Χαρακτηρίζεται ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο ο σπηλαιώδης ναός της Ζωοδόχου Πηγής Δροβολοβού Καλαβρύτων, μαζί με τον οχυρωμένο προαύλειο χώρο του και τις πολεμίστρες. Το ναϋδριο διαμορφώνεται στη φυσική κοιλότητα βράχου, με κατασκευή βορειοδυτικής γωνίας, και αρχικά στεγαζόταν με μονόρριχτη στέγη, που καλυπτόταν από ντόπιες σχιστόπλακες. Το σπηλαιώδες ναϋδριο, γνωστό και ως «Παναγία του βράχου», διασώζει μεταβυζαντινές τοιχογραφίες, ενώ στην ευρύτερη περιοχή του βρέθηκε νομισματικός θησαυρός υστεροβυζαντινής περιόδου.»

Περί ανακηρύξεως Βυζαντινών μνημείων των προ του 1830 κτισθέντων ναών

ΒΔ 26-10-1923 – ΦΕΚ 328/Α/14-11-1923

«Κηρύσσονται ως προέχοντα Βυζαντινά μνημεία, υπαγόμενα εις τας διατάξεις του Νόμου 2447, οι κάτωθι μεσαιωνικοί ναοί Αγριδίου Αχαΐας και Ήλιδος.

  1. Άγιος Νικόλαος
  2. Άγιοι Πάντες

Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων

ΥΑ 15904/24-11-1962 – ΦΕΚ 473/Β/17-12-1962

Επαρχία Καλαβρύτων

Εκκλησία Αγίου Γεωργίου Σοπωτού (σημ. Αροανία).

Περί κηρύξεως ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων

ΥΑ 27702/25-1-1969 – ΦΕΚ 84/Β/5-2-1969

«Αποφασίζομεν όπως κηρυχθώσιν ιστορικά διατηρητέα μνημεία, ως κάτωθι Λειβάρζι Καλαβρύτων. Ιεροί Ναοί:

  1. του Αγίου Γεωργίου,
  2. των Αγίων Θεοδώρων,
  3. της Αγίας Τριάδος μετά των εν αυτώ υπαρχουσών εικόνων.»

Κήρυξη Ι. Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Κέρτεζη Καλαβρύτων Ν. Αχαΐας ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/20660/641/12-7-1996 – ΦΕΚ 631/Β/30-7-1996

«Κηρύσσουμε τον Ι. Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου του νεκροταφείου της Κέρτεζης Καλαβρύτων Ν. Αχαΐας ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Ο ναός ανήκει στον τύπο του μονόχωρου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με τρούλο. Στην ανατολική του πλευρά απολήγει σε ημικυκλική αψίδα, στη δυτική πλευρά έχει προστεθεί μεταγενέστερος νάρθηκας και κατά μήκος της νότιας πλευράς προσκολλάται το επίμηκες παρεκκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους. Το μεταβυζαντινών χρόνων κτίσμα είναι εσωτερικά κατάγραφο με τοιχογραφίες του ΙΗ’ – ΙΘ’ αιώνα. Το ξύλινο τέμπλο φέρει εικόνες των αρχών του περασμένου αιώνα.»

Κήρυξη ως μνημείου που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία του Ι. Ναού του Σωτήρα στην Πλατανιώτισσα (τ. Κλαπατσούνα) Καλαβρύτων

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/11707/259/30-4-1987 – ΦΕΚ 352/Β/6-7-1987

«Χαρακτηρίζουμε τον Ι. Ναό του Σωτήρα που βρίσκεται στην Πλατανιώτισσα (τ. Κλαπατσούνα) Καλαβρύτων ως μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία επειδή αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής των αρχών του 19ου αιώνα. Ο ναός είναι τρουλαία δρομική βασιλική που ανατολικά απολήγει σε τριμερές ιερό βήμα.»

Χαρακτηρισμός Ι. Ν. Προφήτη Ηλία στον οικισμό Σούβαρδο Κοιν. Καλαβρύτων, ως κτιρίου χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας

ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ31/60693/1371/26-11-1984 – ΦΕΚ 34/Β/22-1-1985

«Χαρακτηρίζουμε τον Ι. Ν. Προφήτη Ηλία, που βρίσκεται στον οικισμό Σούβαρδο της Κοινότητας Καλαβρύτων του Νομού Αχαΐας, ως κτίριο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, διότι αποτελεί λιτό δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα και το μοναδικό ναϊκό κτίριο κτισμένο σύμφωνα με την παραδοσιακή οικοδομική της Πελοποννήσου που διασώθηκε από το κατεστραμμένο χωριό.»

Χαρακτηρισμός Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στους Λαπαναγούς Καλαβρύτων ως μνημείου χρήζοντος ειδικής προστασίας

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/8542/321/16-2-1996 – ΦΕΚ 177/Β/19-3-1996

«Χαρακτηρίζουμε τον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου στους Λαπαναγούς Καλαβρύτων ως μνημείο χρήζον ειδικής προστασίας επειδή αποτελεί ενδιαφέρον δείγμα αρχιτεκτονικής του είδους, στην εποχή και στον επαρχιακό χώρο που εντάσσεται (τέλη 19ου αιώνα, Καλάβρυτα). Ο ναός είναι τρίκλιτη βασιλική μεγάλων διαστάσεων με εγκάρσιο κλίτος που εξέχει των πλαγίων τοίχων του ναού. Στη δυτική πλευρά υπάρχει νάρθηκας εν είδει προστώου που περιβάλλεται από δύο πυργόσχημα κωδωνοστάσια. Εσωτερικά υπάρχει ένα γύψινο τέμπλο, ξυλόγλυπτος γυναικωνίτης και ουρανία καλής ποιότητας.»

Τελευταία τροποποίηση στιςΤρίτη, 04 Φεβρουαρίου 2014 00:15

ΠΗΓΗ: http://www.kalavrita.gr/component/k2/item/1079-ypoloipa-thriskeytika-diatiritea

* Ο Παναγιώτης Α. Μπούρδαλας γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κέρτεζη. Είναι μέλος της επιτροπής πρωτοβουλίας για τη σωτηρία του Ι. Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου. Εργάζεται ως φυσικός και είναι πτ. θεολογίας, συγγραφέας και συνδικαλιστής.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.