ΟΜΙΛΙΑ στην ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ Λουκά – η θαυμαστή αλιεία και οι πρώτοι μαθητές

ΟΜΙΛΙΑ στην ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ Λουκά, η θαυμαστή αλιεία και οι πρώτοι μαθητές, Λκ, ε΄, 1-11, 25-09-2011

Λκ, ε΄, 1-11, 25-09-2011

Του (+) π. Νικολάου Φαναριώτη*

«Και τούτο ποιήσαντες,  συνέκλεισαν πλήθος ιχθύων πολύ», Λκ, ε΄, 6.         

Οι ψαράδες Πέτρος και Ανδρέας ήσαν γνωστοί στον Χριστό, τους είχε συστήσει ο Πρόδρομος, (Ιω., α΄, 38). Άλλωστε είχε προηγηθεί η θεραπεία της πενθεράς του Πέτρου από υψηλό πυρετό, (Λκ, δ΄, 38). Την νύκτα εκείνη, της αποτυχίας του ψαρέματος, συμμεριζόταν την αγωνία τους και το πρωί πήγε κοντά τους.

Το ημερήσιο πρόγραμμα του Ιησού που ισχύει, τηρουμένων των αναλογιών, σε κάθε χριστιανική εποχή και σε κάθε χριστιανική οικογένεια, ήταν το εξής: Τα Σάββατα στη συναγωγή διδάσκοντας τον λαόν και τις καθημερινές στην παραλία της Γεννησαρέτ, στον τόπο της εργασίας. Εκεί λοιπόν πιεζόμενος, σπρωχνόμενος  από τον λαόν, με κίνδυνο να τον πετάξουν στη θάλασσα.

«Εγένετο δε εν τώ τον όχλον επικείσθε αυτώ, του ακούειν τον λόγον του Θεού και αυτός ην εστώς  παρά την λίμνην Γεννησαρέτ, και είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίμνην», οι ψαράδες δε είχαν βγει απ’ αυτά εις την παραλία και έπλεναν τα δίκτυα: «Εμβάς δε εις έν των πλοίων, ό ήν του Σίμωνος, ηρώτησεν αυτόν από της γης επαναγαγείν ολίγον και καθίσας εδίδασκε εκ του πλοίου  τους όχλους», (Λκ,  ε΄, 1-3).

Όπου μπαίνει ο Χριστός, εκεί η ευλογία δεν είναι μόνον πνευματική, αλλά και υλική – σωματική, όπως φαίνεται από την συνέχεια: «Ως δε επαύσατο λαλών, είπε προς τον Σίμωνα, επανάγαγε είς το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα υμών είς άγραν», (Λκ, ε΄, 4).

Ο Σίμων διατυπώνει ευγενικά τις αντιρρήσεις του: «Επιστάτα, δι’ όλης της νυκτός κοπιάσαντες, ουδέν ελάβομεν». Αλλά κάνει υπακοήν: «επί δε τώ ρήματι σου χαλάσω το δίκτυον».

Όρθιος τώρα ο Χριστός μέσα στο πλοίο, έδινε οδηγίες για το ψάρεμα τον φανταζόμαστε να δείχνει και το μέρος που έπρεπε να ρίξουν τα δίκτυα: «βάλετε εις τα δεξιά μέρη του πλοίου και ευρήσετε. «Και τούτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλήθος ιχθύων πολύ, διερρήγνυτο δε το δίκτυον αυτών», (Λκ, ε΄, 6).

Και μόνον στο πλοίον που ήταν, έγινε η επιτυχία. Η ωφέλεια όμως ήταν για όλους τόσο πολλά ψάρια, έφαγαν πολλοί δωρεάν, διότι οι ιδιοκτήτες: «καταγαγόντες τα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα ηκολούθησαν αυτώ», (Λκ, ε΄, 11).

Και σήμερα εισέρχεται με τον ίδιο τρόπο …στα σπίτια μας και τα υποστατικά μας, και τις επιχειρήσεις μας, εάν βέβαια το επιτρέψουμε όπως ο Πέτρος. Τι έκαμε ο Πέτρος; Ξενυχτισμένος, κουρασμένος, πικραμένος, δεν διαμαρτυρήθηκε, αλλά εξετέλεσε αμέσως την εντολήν: «Επί δε τώ ρηματί σου χαλάσω το δίκτυον».                 

Και σε μας εισέρχεται σαν Λόγος του Θεού, Αγία Γραφή, ύψωμα, ραδιόφωνο, TV  ακόμη, αγιασμός. Και όπου εισέρχεται ο Χριστός, είτε στο πλοίο, είτε στο σπίτι, μαγαζί, εργοστάσιο, υποστατικά, επιχειρήσεις, δεν εισέρχεται μόνον για να μπει στο εικονοστάσι ή στον τοίχο. Δηλαδή δεν εισέρχεται μόνον για να διδάξει, όπως έγινε και στο πλοίο, αλλά αν του επιτρέψουμε, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, και τότε το αποτέλεσμα είναι  πλήθος «ιχθύων» πολύ, που σημαίνει ότι η ευλογία είναι διπλή.

Πρώτα πνευματική:

Διώχνει τον Διάβολο, που θέλει να τα καταστρέψει όλα, (διχόνοια, γκρίνια, δόλιες χρεοκοπίες, … ).

Δεύτερον Υλική:

Τα ψάρια είναι εντελώς κουφά, φεύγουν από κτύπους λόγω αφής, εν τούτοις υπήκουσαν στην δεσποτικήν φωνήν και μπήκαν στα δίκτυα. Εμείς αν και έχομεν ακοήν οξυτάτην, όταν ακούμε τα θεία προστάγματα, φεύγουμε μακρυά.

Έχει καταντήσει κοινοτοπία να λέμε πολλοί  ότι ο Χριστός πρέπει να βάλει νερό στο κρασί του (νηστείες, προσευχές, εγκράτεια, προγαμιαίες σχέσεις, …). Το αντίθετο ακριβώς έκαμε στον γάμο της Κανά. Όσο για μας, αυτό το νερωμένο κρασί πληρώνουμε σήμερα, γιατί ο τρόμος πού πλανάται πάνω από την ανθρωπότητα: σηματοδοτεί της παρακοής τους δηλητηριασμένους καρπούς.

Μην πλανώμεθα, άπαξ και μπήκε η ανθρωπότητα στον αστερισμόν του Χριστού (αστέρι των Μάγων), ότι και αν πράξει ενάντια στις εντολές Του, είναι παρακοή που πληρώνεται τοίς μετρητοίς, με συμφορές και αίμα, γιατί: «Ιησούς Χριστός χθές και σήμερον ο αυτός και είς τους αιώνας», (Εβρ, ιγ΄, 8).

Τα βασικά γεγονότα:

Η πρόσκλησις  των δύο πρώτων μαθητών και το θαύμα της αλιείας των ιχθύων, δεν έγινε για να εντυπωσιάσει, αλλά για να διδάξει ότι ο Κύριος είναι πάντα κοντά μας, στις εργασίες μας τις βιοτικές, και άλλοτε επεμβαίνει ευεργετικά και άλλοτε επιτρέπει αποτυχίες προς σωφρονισμό.

Παράδειγμα: Ένας γαλατάς  και ένας πλανόδιος με μια μαϊμού, ταξίδευαν μαζί, με ένα  καΐκι στην θάλασσα. Ξαφνικά η μαϊμού άρπαξε το πορτοφόλι του γαλατά, σκαρφάλωσε στο κατάρτι και πετούσε τα λεφτά, άλλα μέσα στο κατάστρωμα και άλλα στη θάλασσα… Το συμβάν έκαμε εντύπωσιν και όλοι συμφώνησαν ότι αυτά που πετούσε στη θάλασσα ήταν το νερό που έβαζε στο γάλα που πουλούσε.

Και έτσι και μας, που βρισκόμαστε μέσα στη φωτιά και τον κατακλυσμό της αμαρτίας, ο Κύριος μας βγάνει σε αναψυχή και ποτέ δεν αφήνει να πειραστούμε πιο πολύ από όσο μπορούμε και αυτό συμβαίνει από τον καιρό του Δαβίδ:  «Διήλθομεν δια πυρός και ύδατος, και εξήγαγες ημάς είς αναψυχήν»,  (Ψαλμ, ξε΄, 12).

Και θα συμβαίνει μέχρι συντελείας των αιώνων, είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει.

ΑΜΗΝ.

* Εκοιμήθη, με διαύγεια πνεύματος, Σάββατο βράδυ –12/09/2015-, παραμονή της Κυριακή προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ας έχουμε την ευλογία του μακαριστού όντως ορθοδόξου ιερέα της Πάτρας… για 40+ έτη στο Ιερό Μετόχι του Οσίου Λουκά, κοντά στην Ομόνοια της Πάτρας…

** Ευαγγέλιο Κυριακής Α΄Λουκά, (Λκ, ε΄, 1-11)

Πρωτότυπο Κείμενο

«1 γνετο δ ν τ τν χλον πικεσθαι ατ το κοειν τν λγον το Θεο κα ατς ν στς παρ τν λμνην Γεννησαρτ, 

2 κα εδε δο πλοα σττα παρ τν λμνην· ο δ λιες ποβντες π’ ατν ππλυνον τ δκτυα. 

3 μβς δ ες ν τν πλοων, ν Σμωνος, ρτησεν ατν π τς γς παναγαγεν λγον· κα καθσας δδασκεν κ το πλοου τος χλους. 

4 ς δ πασατο λαλν, επε πρς τν Σμωνα· πανγαγε ες τ βθος κα χαλσατε τ δκτυα μν ες γραν. 

5 κα ποκριθες Σμων επεν ατ· πισττα, δι’ λης νυκτς κοπισαντες οδν λβομεν· π δ τ ῥήματ σου χαλσω τ δκτυον. 

6 κα τοτο ποισαντες συνκλεισαν πλθος χθων πολ· διερργνυτο δ τ δκτυον ατν. 

7 κα κατνευσαν τος μετχοις τος ν τ τρ πλοίῳ το λθντας συλλαβσθαι ατος· κα λθον, κα πλησαν μφτερα τ πλοα, στε βυθζεσθαι ατ. 

8 δν δ Σμων Πτρος προσπεσε τος γνασιν ησο λγων· ξελθε π’ μο, τι νρ μαρτωλς εμι, Κριε· 

9 θμβος γρ περισχεν ατν κα πντας τος σν ατ π τ γρ τν χθων συνλαβον, 

10 μοως δ κα Ἰάκωβον κα ωννην, υος Ζεβεδαου, ο σαν κοινωνο τ Σμωνι. κα επε πρς τν Σμωνα ησος· Μ φοβο· π το νν νθρπους σ ζωγρν. 

11 κα καταγαγντες τ πλοα π τν γν, φντες παντα κολοθησαν ατ».

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα

«1 Ενώ δε τα πλήθη τον περιτριγύριζαν εις πυκνάς μάζας και τον εστρίμωχναν, δια να ακούουν τον λόγον του Θεού, αυτός εστέκετο πλησίον της λίμνης Γεννησαρέτ. 

2 Και είδε δύο πλοία αραγμένα και ακίνητα εκεί κοντά εις την λίμνην· οι ψαράδες είχαν βγη από αυτά και έπλυναν τα δίκτυα εις την παραλίαν. 

3 Και αφού εμπήκε εις ένα από αυτά, που ανήκε στον Σιμωνα, τον παρεκάλεσε να προχωρήση εις μικράν απόστασιν από την ξηράν. Και καθίσας εδίδασκε από το πλοίον τα πλήθη του λαού. 

4 Οταν δε έπαυσε να ομιλή, είπε στον Σιμωνα· “ξαναφέρε το πλοίον πάλιν εις τα ανοικτά της λίμνης και ρίξτε τα δίκτυά σας για ψάρεμα”. 

5 Και αποκριθείς ο Σιμων του είπε· “διδάσκαλε, όλην την νύκτα, που είναι κατάλληλες οι ώρες για ψάρεμα, εκοπιάσαμε ρίχνοντες τα δίκτυα και δεν επιάσαμε τίποτε. Αλλά, θα υπακούσω στον λόγον σου και θα ρίξω το δίκτυ”.

 6 Και αφού έκαμαν τούτο, έκλεισαν πολύ πλήθος ιχθύων· ήρχισε δε να σχίζεται το δίκτυον από το πολύ βάρος. 

7 Και επροσκάλεσαν με νεύματα τους συνεταίρους των, που ήσαν στο αλλο πλοίον, να έλθουν, δια να πιάσουν μαζή με αυτούς τα δίκτυα με τα ψάρια. Και εκείνοι ήλθαν και εγέμισαν και τα δύο πλοία τόσον πολύ, ώστε εκινδύνευσαν να βυθισθούν.

 8 Οταν δε ο Σιμων είδε το θαυμαστόν αυτό γεγονός, έπεσε κάτω εμπρός εις τα γόνατα του Ιησού και είπε· “Κυριε, έβγα από το πλοίον μου, διότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος αμαρτωλός και δεν μου αξίζει να ευρίσκομαι τόσον κοντά σου”. 

9 Τα είπε δε αυτά, διότι κατέλαβε αυτόν και όλους εκείνους, που ήσαν μαζή του, μεγάλη έκπληξις, δια το πλήθος των ψαριών, που είχαν κλείσει εις τα δίκτυα. 

10 Η ίδια δε έκπληξις κατέλαβε τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην, τα παιδιά του Ζεβεδαίου, που ήσαν συνεταίροι του Σιμωνος. Και είπεν ο Ιησούς προς τον Σιμωνα· “μη φοβάσαι· από τώρα θα πιάνης με τα δίκτυα του κηρύγματός σου ζωντανούς ανθρώπους και θα τους οδηγής εις την βασιλείαν των ουρανών”. 

11 Και αφού έφεραν πάλιν εις την ξηράν τα πλοία, αφήκαν ολα, και ψάρια και δίκτυα και πλοία, και ηκολούθησαν ως πιστοί μαθηταί τον Χριστόν».

ΠΗΓΗ: http://www.saint.gr/readings.aspx

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.