ΟΜΙΛΙΑ στην Γ΄ ΚΥΡΙΑΚΗΝ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ στην Γ΄ ΚΥΡΙΑΚΗΝ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Μτθ, στ΄, 22-33, 03-07-2011

Του (+) π. Νικολάου Φαναριώτη*

«Ο λύχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Εάν ουν ο οφθαλμός σου απλούς ή, όλον το σώμα σου φωτεινόν έσται, εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρός ή, όλον το σώμα σου σκοτεινόν έσται»,

Μτθ, στ΄, 22-23.

Άπαξ και ο Κύριος ξεκίνησε την δημόσια ζωή του, δεν έμεινε καθόλου αργός: «και περιήγεν όλην την Γαλιλαία ο Ιησούς διδάσκων εν ταις συναγωγαίς αυτών και κηρύσσων το ευαγγέλιον της βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν εν τω λαώ», Μτθ., δ΄, 23.

Στις μακρές πορείες του  βρέθηκε σ’ ένα όρος περικυκλωμένος από πλήθη λαού και τους έκαμε μιαν ομιλίαν που, κατά γενικήν ομολογίαν, αναφέρεται τόσο συχνά όσο καμιά άλλη ομιλία οιασδήποτε εποχής: «H επί του όρους ομιλία», βλέπε D. Carnegi, στο βιβλίο «έξω η στενοχώρια» σελ. 14. Από εδώ βγαίνουν τα εξης μηνύματα (SMS), από τον τρόπον διδασκαλίας του Χριστού:

1ον: Όταν δίδασκε τον όχλον, δηλαδή ανθρώπους άσχετους αλλά πρόθυμους να ακούσουν, μιλούσε με παραβολές.

2ον: Η επιλογή του αυτή ήταν αποκλειστική και όχι περιστασιακή: «Ταύτα πάντα ελάλησεν ο Ιησούς εν παραβολαίς τοις όχλοις και χωρίς παραβολής ουδέν ελάλει αυτοίς»,  Μτθ, ιγ΄, 34-35.

Εδώ χρησιμοποιεί τον υγιή και καθαρό οφθαλμό. Εάν το μάτι είναι γερό και καθαρό, όλο το σώμα φωτίζεται και θα είναι φωτεινό. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει γερά τα μάτια, μπορεί να βαδίζει με ασφάλεια, να εργάζεται τα καθημερινά του έργα με επιτυχία, να βλέπει, να γνωρίζει και αναγνωρίζει τους ανθρώπους που έρχεται σε επικοινωνία.

Τι εννοούσε όμως; Τρία  πράγματα: Το λογικό, την συνείδηση και τον θείο φωτισμό. Και τα 3 τα έχει μόνον ο άνθρωπος και όχι τα ζώα.

1ον. ΤΟ ΛΟΓΙΚΟ (ο νους και η διάνοια).

«Νους ορά και νους ακούει»: Το πρώτο εσωτερικό μάτι, δώρον Θεού. Με την δύναμη του λογικού δημιουργεί αριστουργήματα πάνω στη γη και στο διάστημα, μέσα στον χωροχρόνο και την βιολογική ζωή των 5 διαστάσεων.

Και επιπλέον: Με την δύναμιν του λογικού, οι ανθρώπινες ψυχές υψώνονται σε μιάν 6ην  διάστασιν, την πνευματική, όπου δια μιας μοιραίας ασκήσεως της πνευματικής τους ελευθερίας, κινούνται είτε προς τον Δημιουργό (προς το φως), είτε μακράν τούτου (προς το σκοτάδι).

Κεντρομόλα ή φυγόκεντρα, με κέντρο πάντοτε τον Χριστόν, όπως φαίνεται καθαρά στο Ευαγγέλιο της κρίσεως, Μτθ, κε΄, 31. Αυτό εξαρτάται από το αν το λογικό σου (μου) είναι απλό, όπως στο έδωσε ο Θεός: (φυσικό, γνήσιο, χωριάτικο…) και όχι πονηρό (σύνθετο, γυαλοφορεμένο, στρατευμένο). Δηλαδή:

Γυαλοφορεμένο λογικό. Να φοράει τα χρωματιστά γυαλιά των διαφόρων ιδεολογιών, θεωριών, κατεστημένων…

Στρατευμένο λογικό=αλλοτριωμένο, μπλεγμένο. Γιατί έχει παραχωρήσει, «αντί πινακίου φακής», την «ελευθερίαν ήν Χριστός ημάς ηλευθέρωσεν»: Σε οποιαδήποτε ιδεολογία και αν έχει στρατευθεί, από τις πιο υλιστικές, ως τις πιο ιδεαλιστικές.

2ον. Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ=Δεύτερος εσωτερικός οφθαλμός είναι η φωνή του Θεού  μέσα στον άνθρωπο:

«Φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον». Έχει μιαν διπλή εντολήν: Να διδάξει τον άνθρωπον ποιο είναι το θέλημα του Θεού και κατόπιν να κρίνει τον άνθρωπο για υπακοή η όχι στο θέλημα Του. Είναι ο αρμόδιος Δικαστής του. ΕΠΑΙΝΕΙ τα σωστά, την αρετή, την άσκηση, την αγιότητα. ΕΛΕΓΧΕΙ την κακία, ακολασία, πονηρία, σκληρότητα. Όσο πιο απλή και φυσική είναι τόσο πιο σωστά λειτουργεί. Η Συνείδηση  παρομοιάζεται με λαμπόγυαλο λάμπας πετρελαίου και καθαρίζεται με την μετάνοια ή τον θάνατο.

3ον. Ο ΘΕΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ=Τρίτος εσωτερικός οφθαλμός.

Είναι ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος. Δίδεται μόνο στους πιστούς με το ΒΑΠΤΙΣΜΑ, ΧΡΙΣΜΑ και τα λοιπά μυστήρια της Εκκλησίας. Διατηρείται «εν απλότητι και αφελότητι καρδίας», όπως στους πρώτους χριστιανούς. Σβήνεται με την απομάκρυνση από τα μυστήρια της Εκκλησίας και ξανανάβεται με το φιλάνθρωπο μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως.

Αυτά είναι τα 3 είδη εσωτερικού φωτισμού για τα οποία μιλάει ο Κύριος σήμερα. Και για τα οποία ισχύει αυτό με το οποίο αρχίσαμε: «Εάν ο οφθαλμός σου απλούς  ή, όλον το σώμα σου φωτεινό έσται». Πράγμα που φαίνεται καθαρά στους αγίους και στις εικόνες τους, και στο οποίο μετέχει κάθε πιστός, ανάλογα με την απλότητα, κα την καθαρότητα του.

ΑΜΗΝ.

* Εκοιμήθη, με διαύγεια πνεύματος, Σάββατο βράδυ –12/09/2015-, παραμονή της Κυριακή προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ας έχουμε την ευλογία του μακαριστού όντως ορθοδόξου ιερέα της Πάτρας… για 40+ έτη στο Ιερό Μετόχι του Οσίου Λουκά, κοντά στην Ομόνοια της Πάτρας…

** Ευαγγέλιο της Κυριακής της Γ΄ Ματθαίου, Μτθ, στ΄, 22-23.

Πρωτότυπο

Εἶπεν ὁ Κύριος·
«Ο λχνος το σματς στιν φθαλμς· ἐὰν ον φθαλμς σου πλος , λον τ σμ σου φωτεινν σται· ἐὰν δ φθαλμς σου πονηρς , λον τ σμ σου σκοτεινν σται. ε ον τ φς τ ν σο σκτος στ, τ σκτος πσον; Οδες δναται δυσ κυροις δουλεειν· γρ τν να μισσει κα τν τερον γαπσει, νς νθξεται κα το τρου καταφρονσει. Ο δνασθε Θε δουλεειν κα μαμων. Δι τοτο λγω μν, μ μεριμντε τ ψυχ μν τ φγητε κα τ πητε, μηδ τ σματι μν τ νδσησθε· οχ ψυχ πλεῖόν στι τς τροφς κα τ σμα το νδματος;
μβλψατε ες τ πετειν το ορανο, τι ο σπερουσιν οδ θερζουσιν οδ συνγουσιν ες ποθκας, κα πατρ μν ορνιος τρφει ατ· οχ μες μλλον διαφρετε ατν;Τς δ ξ μν μεριμνν δναται προσθεναι π τν λικαν ατο πχυν να; Κα περ νδματος τ μεριμντε; καταμθετε τ κρνα το γρο πς αξνει· ο κοπι οδ νθει· λγω δ μν τι οδ Σολομν ν πσ τ δξ ατο περιεβλετο ς ν τοτων. Ε δ τν χρτον το γρο, σμερον ντα κα αριον ες κλβανον βαλλμενον, Θες οτως μφιννυσιν, ο πολλ μλλον μς, λιγπιστοι;  Μ ον μεριμνσητε λγοντες, τ φγωμεν τ πωμεν τ περιβαλμεθα; Πντα γρ τατα τ θνη πιζητε· οδε γρ πατρ μν ορνιος τι χρζετε τοτων πντων. Ζητετε δ πρτον τν βασιλεαν το Θεο κα τν δικαιοσνην ατο, κα τατα πντα προστεθσεται μν».

πόδοση στη νεοελληνική:

Εἶπεν ὁ Κύριος:

«Τ μάτι εναι τ λυχνάρι το σώματος. Ἐὰν τ μάτι σου εναι γιές, λο σου το σμα θ εναι φωτεινόν. Ἐὰν μως τ μάτι σου σθεν, τότε λον τ σμα σου θ εναι σκοτεινόν. λλ ἐὰν τ σωτερικόν σου φς εναι σκοτάδι, πόσον μεγάλο εναι το σκοτάδι. Κανες δν μπορε ν δουλεύ δύο κυρίους, διότι τν να θ μισήσ κα τν λλο θ γαπήσ, ες τν να θ προσκολληθ κα τν λλον θ καταφρονήσ. Δν μπορετε ν δουλεύετε τν Θεν κα τν μαμωνν».
«Δι τοτο σς λέγω, Μ μεριμντε δι τν ζωήν σας τ θ φτε τ θ πιτε, οτε δι τ σμα σας τ θ φορέσετε. Δν ξίζει ζω περισσότερον π τν τροφν κα τ σμα π τ νδυμα; Κυττάξετε τ πτην το ορανο, οτε σπείρουν οτε θερίζουν οτε ποθηκεύουν, κα Πατέρας σας οράνιος τ τρέφει. Δν χετε σες μεγαλύτερην ξίαν π ατά;  Ποις δ π σς, σον κι ν φροντίσ, μπορε ν προσθέσ ες τ νάστημά του να πχυν; Και γιατ μεριμντε γι νδύματα; Παρατηρήσατε τ κρίνα το γρο πς αξάνουν, οτε κοπιάζουν, οτε γνέθουν, λλ σς λέγω, τι οτε Σολομν σ λην του τν δόξαν δν ντύθηκε σν να π ατά.

Ἐὰν τ χορτάρι το γρο, πο σήμερα πάρχει κα αριον τ ρίχνουν ες τν φορνον, Θες τ ντύνει, τόσον ραα, πόσον περισσότερον σς, λιγόπιστοι; Μ μεριμντε λοιπν κα μ λέγετε, «Τ θ φμε τ θ πιομε τ θ νδυθομε;». Διότι λα ατ τ πιδιώκουν ο θνικοί. Γνωρίζει Πατέρας σας οράνιος τι χετε νάγκην π λα ατά.
Ζηττε πρτα τν βασιλείαν το Θεο κα τν δικαιοσύνην του κα τότε λα ατ θ σς χορηγηθον».

ΠΗΓΗ: http://www.profitisilias.gr/enoria/index.php/2011-05-13-06-57-16/2011-05-13-06-51-21/254-15052011-11535

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.