Ομιλία στην ΚΥΡΙΑΚΗ του Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ομιλία στην ΚΥΡΙΑΚΗ  του Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,

Μτθ, δ΄, 18-23,** 26-06-2011.

Του (+) π. Νικολάου Φαναριώτη*        

«Και καταλιπών την  Ναζαρέτ ελθών κατώκησεν εις Καπερναούμ την παραθαλασσίαν,

                                                                                     εν ορίοις Ζαβουλών και Νεφθαλείμ», Μτθ, δ΄, 13.  

Από εδώ αρχίζει το Πάτριον εορτολόγιο με βάσιν το Πάσχα. Αυτό είναι έργο της άκτιστης ενεργείας του αγίου Πνεύματος, που όπως όλα τα έργα του Θεού, αναπτύσσεται κυκλικά μέσα στον ιστορικό χρόνο, χωρίς να έχει αρχή και τέλος ή καλύτερα κάθε σημείο του κύκλου είναι και αρχή και τέλος.

Στο ορθόδοξο εορτολόγιο ανακυκλώνεται η δημόσια Ζωή του Χριστού μέχρι και την Πεντηκοστή, που έγινε η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, και ενσωματώνονται όλες οι κινητές εορτές, από το 33 μ.Χ. μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας.

Σήμερα αρχίζει από την Καπερναούμ: «Και καταλιπών την Ναζαρέτ ελθών κατώκησεν εις Καπερναούμ την παραθαλασσίαν», Μτθ, δ΄, 13.

Γεννήθηκε στην Βηθλεέμ, μεγάλωσε στην Ναζαρέτ, αλλά ξεκίνησε την δημόσια ζωή Του από την Καπερναούμ, «την ιδίαν πόλιν», Μτθ, θ΄, 1. Την δική του πόλη όπως έλεγε ο ίδιος.

Η Καπερναούμ είναι ένα παλιό χωριό από ψαράδες, αγρότες τεχνίτες. Μεγάλωσε και αναπτύχθηκε, καθώς περνούσαν τα καραβάνια από την Δαμασκό για να κατεβούν στη θάλασσα, και έγινε σπουδαίο κέντρο από τεχνίτες, εμπόρους, κερδοσκόπους. Και όμως δεν είχε διαφθαρεί, όπως η Ιερουσαλήμ και οι πόλεις της Συρίας.

Η Καπερναούμ είναι η αρχή και το τέρμα των περιπλανήσεων Του. Στην Βηθλεέμ δεν βρήκε ούτε κρεβάτι να γεννηθεί. Στην Ναζαρέτ (30 χρόνια ζωής ), λίγο έλειψε να Τον πετάξουν από τον γκρεμό. Στην Ιερουσαλήμ τον εσταύρωσαν. Οι Γαδαρηνοί τον έδιωξαν με το γάντι και επέστρεψε στην αγκαλιά της Καπερναούμ, όπου τον υποδέχτηκαν με αγάπη.

Στην Καπερναούμ είχε πάει φεύγοντας οριστικά από την Ναζαρέτ στα 30 του χρόνια, αφού πέρασε πρώτα από τον Ιορδάνη για να Βαπτιστεί και από το Σαραντάριον όρος για να τον πειράξει ο Σατανάς.

Στον Ιορδάνη κοντά στον Πρόδρομο έκανε και τους πρώτους φίλους του από τους μαθητές τού Βαπτιστή. Από εκεί ο Ιησούς, ακολουθούμενος από τους δικούς του, επήγε στην Καπερναούμ, στην όχθη της Γενησαρέτ, όπου ο Σίμων, ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ξαναβρήκαν τα πλοία τους και τα παραγάδια τους. Ανάμεσα στους ψαράδες βρήκε τους πρώτους  μαθητές του.

Τα Σάββατα κήρυττε στις συναγωγές της Καπερναούμ, όπου, όπως κάθε  θρησκευόμενος Ιουδαίος, είχε το δικαίωμα να μιλάει και σχολίαζε τους προφήτες.

Τις καθημερινές  πήγαινε κάθε μέρα στης όχθες της  Γενησαρέτ  και τους έκανε παρέα στο ψάρεμα. Πότε τα πλοία ξανοίγονταν και πότε έβλεπε να ξαναγυρίζουν με τα πανιά φουσκωμένα. Από μέσα πηδούσαν οι ψαράδες ξυπόλυτοι, άλλοτε χαρούμενοι και άλλοτε λυπημένοι. Τότε τους υποδεχόταν με λόγια που έκαναν καλό στην καρδιά τους. Είχε πιάσει φιλίες μαζί τους, όχι μόνο με τους 4, αλλά και με πολλούς άλλους, τόσο στην παραλία όσο και στην συναγωγή.

Και αυτά μεν είναι γνωστά. Εκείνο που επιμένουμε να αγνοούμε  είναι ότι: «Ιησούς Χριστός εχθές και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας», Εβρ, ιγ΄, 8. Δηλαδή, αν ερχόταν και σήμερα ο Χριστός και ζούσε ανάμεσά μας για να μας πλησιάσει, εμείς θα έπρεπε να αλλάξουμε τρόπο ζωής για να πάμε κοντά Του.  

Ο Απ. Πέτρος γράφει στην Α΄ επιστολή του: ότι ο Χριστός έζησε μαζί μας αφήνοντας παράδειγμα σε μας τέλειο προς μίμηση, για να ακολουθήσουμε ακριβώς πάνω στα αχνάρια του: «Υμίν υπολιμπάνων υπογραμμόν, ίνα επακολουθήσομεν τοις ίχνεσιν αυτού», Πέτρου β΄, 21.

Συνεπώς δεν φθάνει να τον έχεις γνωρίσει απλώς τον Χριστό, (Σχολείο, Εκκλησία, σπίτι). Δεν φθάνει να είσαι καλός ακροατής του λόγου Του. Δεν φθάνει να καυχάσαι, ίσως, ότι είσαι Χριστιανός και να επιμένεις (καλώς) στις ταυτότητες. ΠΡΕΠΕΙ και να τον ακολουθείς πίσω του και μάλιστα ΕΥΘΕΩΣ.

Ο Ιησούς χωρίς καμιά αμφιβολία είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο που φάνηκε ποτέ στον Πλανήτη Γη, είτε τον θεωρήσουμε σαν κοινό άνθρωπο, είτε τον θεωρήσουμε σαν Θεό. Γι’ αυτό και οποιαδήποτε γνωριμία μαζί Του αποτελεί μια κρίση, που οδηγεί είτε στην Σωτηρία,  είτε στον Παραλογισμό.

Ο Χριστός είναι αυτός που κρίνει ζώντας και νεκρούς. Δεν τους κρίνει σαν δικαστής, αλλά όπως το γνήσιο Πρωτότυπο κρίνει και μετρά κάθε τι που βγήκε από το ίδιο καλούπι. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ, διότι:

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, χθές και σήμερον, ο αυτός και εις τους Αιώνας:  

«Υμίν υπολιμπάνων ΥΠΟΓΡΑΜΜΟΝ, ίνα επακολουθήσομεν τοις ίχνεσιν αυτού».

ΑΜΗΝ.

* Εκοιμήθη, με διαύγεια πνεύματος, Σάββατο βράδυ –12/09/2015-, παραμονή της Κυριακή προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ας έχουμε την ευλογία του μακαριστού όντως ορθοδόξου ιερέα της Πάτρας… για 40+ έτη στο Ιερό Μετόχι του Οσίου Λουκά, κοντά στην Ομόνοια της Πάτρας…

** Ευαγγέλιο της Κυριακής της Β Ματθαίου, Μτθ, δ΄, 18-23,   

Πρωτότυπο

«Τω καιρώ εκείνω,

18 περιπατών ο Ιησούς παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα τον λεγόμενον Πέτρον και Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού, βάλλοντας αμφίβληστρον εις την θάλασσαν’ ήσαν γάρ αλιείς.

19 Και λέγει αυτοίς” δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων.

20 Οι δέ ευθέως αφέντες τα δίκτυα, ηκολούθησαν Αυτώ.

21 Και προβάς εκείθεν είδεν άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην τον αδελφόν αυτού, εν τω πλοίω μετά Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, καταρτίζοντας τα δίκτυα αυτών, και εκάλεσεν αυτούς.

22 Οι δέ ευθέως αφέντες το πλοίον και τον πατέρα αυτών ηκολούθησαν Αυτώ.

23 Και περιήγεν όλην την Γαλιλαίαν ο Ιησούς, διδάσκων εν ταις συναγωγαίς αυτών και κηρύσσων το ευαγγέλιον της βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν εν τω λαώ».

Απόδοση

«18 Καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε δύο αδέρφια, το Σίμωνα, που τον έλεγαν και Πέτρο, και τον αδερφό του τον Ανδρέα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη, γιατί ήταν ψαράδες.

19 «Ακολουθήστε με», τους λέει, «και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων».

20 Κι αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν.

21 Προχωρώντας πιο πέρα από ’κει, είδε δύο άλλους αδερφούς, τον Ιάκωβο, γιο του Ζεβεδαίου, και τον αδερφό του τον Ιωάννη. Βρίσκονταν στο ψαροκάικο μαζί με τον πατέρα τους το Ζεβεδαίο και τακτοποιούσαν τα δίχτυα τους.

22 Τους κάλεσε, κι αυτοί άφησαν αμέσως το καΐκι και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν.

23 Ο Ιησούς περιόδευε όλη τη Γαλιλαία. Δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυττε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της βασιλείας του Θεού, και γιάτρευε τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία».

ΠΗΓΗ Ευαγγελικού κειμένου και απόδοσης: http://www.monipetraki.gr/mathaioub.html

 

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.