Ομιλία εις την ΙΓ΄ Κυριακή του Λουκά–Πλούσιου νεανίσκου, 27-11-2011

Ομιλία εις την ΙΓ΄ Κυριακή του Λουκά – Πλούσιου νεανίσκου, ΛΚ. ΙΗ΄, 18-27, 27-11-2011

Του (+) π. Νικολάου Φαναριώτη*

«Πάντα όσα έχεις πώλησον καί διάδος πτωχοίς, και έξεις θησαυρόν έν ουρανώ και δεύρο ακολούθει μοι», Λκ., ιη΄, 22.**

Ένας νέος  με διαχρονικά χαρακτηριστικά, επίκαιρος σε κάθε εποχή. Φοβερά επίκαιρος στην δική μας. Θρησκευόμενος με αυτοδικαίωση, και κενό στην ψυχή του.

Ο λαός του Θεού, ο παλαιός αγνός λαός που δεν είχε ακόμα διαστραφεί από τα ΜΜΕ, αυτός ο λαός που έβγαλε τόσους αγίους και θαυματουργούς είχε Πνεύμα Άγιον.

«Το Πνεύμα όπου θέλει πνέει και την φωνή αυτού ακούεις, αλλά ουκ οίδας πόθεν έρχεται και που υπάγει», Ιω. Γ΄.  Αυτός ο λαός είχε μια παροιμία για την γελάδα με την καρδάρα αυτό συνέβη με τον νέον άρχοντα.

Ο αξιόλογος  νέος

Επρόκειτο περί εξαιρετικού μέλους της Ιουδαϊκής κοινωνίας που όμως δεν ήταν ικανοποιημένος. Γιατί; Και πλούσιος ήταν και υγιής ήταν και άρχων ήταν και νιάτα είχε, και σπουδασμένος ήταν, και καλός και ευσεβής ήταν, ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ.

Γιατί κουβαλούσε μέσα του ένα κενό που δεν τον άφηνε να μείνει μόνος του με τον εαυτό του ιδίως τα βράδια. Ξέρετε πολλούς σ’ αυτό το σινάφι; εγώ ξέρω πολλούς  και πρώτο τον εαυτό  μου.

Το πρώτο μήνυμα

Το κενό που κουβαλάμε δεν γεμίζει  ούτε με κούρεμα σαν σκαντζόχοιρο, ούτε με σκουλαρίκια στα  αυτιά, στην μύτη η στην γλώσσα, ούτε με έξαλλο ντύσιμο η γδύσιμο, ούτε με ντίσκο, ούτε ME BMW, ούτε με ανούσια και άσκοπα και επικίνδυνα ξενύχτια.

Το κενό πού κουβαλάμε για να γεμίσει θέλει Χριστό… ΔΙΑΦΟΡΕΤΊΚΑ θα περάσουμε στην αιωνιότητα κουβαλώντας αυτό το κενό, και αυτό θα είναι η κόλασις μας, εις τον αιώνα τον άπαντα. Και τούτο όχι γιατί δεν αγαπάμε τον Χριστό, αλλά  γιατί ο Χριστός θέλει να τον αγαπάμε με τον δικό του τρόπο και όχι με τον δικό μας.  Και αυτό το έχει ξεκαθαρίσει:

ο έχων τας εντολάς μου και τηρών αυτάς  εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ιω.ιδ΄21

Πιο απλά: ΟΧΙ επειδή έχουμε ευλογίες, υγεία, λεφτά, επιτυχίες, γι αυτό είναι καλός (αγαθός) ο Χριστός, όπως νόμιζε ο νέος της περικοπής. ΑΛΛΑ επειδή είναι καλός ο Χριστός, γι αυτό έχουμε άλλοτε επιτυχίες και άλλοτε αποτυχίες (νομιζόμενες).

«όν γαρ αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγοί δε πάντα υιόν όν παραδέχεται… εί δε χωρίς εστέ παιδείας, ής μέτοχοι γεγόνασι πάντες, άρα νόθοι εστέ και ούχ υιοί»,  Εβρ. Ιβ΄, 6-8.

Το δεύτερο κολοσσιαίο μήνυμα

είναι ότι σ’ αυτό το περιστατικό οφείλει η εκκλησία τον ορθόδοξο μοναχισμό της. ΔΗΛΑΔΗ ένας άλλος νεος, 20 χρόνων, 250 χρόνια αργότερα, πλούσιος σφόδρα, είχε: «Τριακοσίας αρούρας πάνυ καλάς και αργύρια πολλά». Όταν άκουσε στην εκκλησία αυτή την περικοπή είπε:  βρε τον κουτό, εκείνο που δεν  έκαμε  αυτός  θα το  κάμω  εγώ. Ήταν  ο Αντώνιος ο Μέγας…

20 χρόνια αγώνων (στα μνήματα, στο σπήλαιο, κατάμονος), έφαγε ξύλο, απειλές, και  στο  τέλος  νίκησε  και  έγινε  πολιστής  της  ερήμου. ΔΗΛΑΔΗ:

μετέτρεψε την έρημο σε πόλη, που κατά χιλιάδες έβγαιναν από την Αλεξάνδρεια, για να τον συναντήσουν.

Ωραία και συγκινητική είναι η περιγραφή του βιογράφου του Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Ήτο οιονεί ως ιατρός δοθείς πάρα Θεού εις την Αίγυπτον, διότι:

-τίς λυπούμενος ήρχετο προς αυτόν και δεν επέστρεφε χαίρων;

-και τις ήρχετο θρηνών δια τους νεκρούς του και δεν απέθετο το πένθος;

-τις ήρχετο ωργισμένος και δεν έφευγε φίλος;

-τις ήρχετο βασανισμένος και δεν απέκτα την γαλήνην; (Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ).

Το τρίτο μήνυμα.

Ο άρχων της περικοπής  ζητάει την αιώνια Ζωή για να συνεχίσει  να  απολαμβάνει τα υλικά αγαθά του και την συμβατική θρησκευτικότητα  (θρησκευτικά καθήκοντα). Ένας  άγουρος χιλιαστής.

Αλλά αυτή η νοοτροπία κρύβει ένα θανάσιμο κίνδυνο, που τον διατρέχουμε όλοι σε ανάλογη περίπτωση. Δηλ. από προσωρινά αγαθά να νομισθούν αιώνια, και από  φθαρτά, να  νομισθούν  άφθαρτα,  και  από  μέσα  επιβίωσης  να  γίνουν σκοπός  της ζωής. Από  υπηρέτες  να γίνουν αφεντικά, (Χιλιασταί). Τότε έχει λήξει ο προορισμός τους (δηλαδή ο σκοπός για τον οποίον τα έδωσε ο Χριστός) και πρέ­πει να αποβληθούν και να αρκεσθούμε στα απολύτως  απαραίτητα. «Έχοντες  δε  διατροφάς  και  σκεπάσματα τούτοις αρκεσθησόμεθα», Α΄Τιμ., στ’, 8.

Το μάθημα αυτό το δίνει η εκκλησία στα νέα ζευγάρια (και σε όλους) με τον εν Κανά γάμο που ήταν παρούσα και η Παναγία: «και ην η μήτηρ του Ιησού εκεί», Ιω., β1. Φυσικά δεν επρόκειτο για πολιτικό γάμο, γιατί εκεί δεν θα ήταν η Παναγία, αλλά ο Δήμαρχος.  Και το δίνει ως εξής:

Προσφέρθηκαν δυο κρασιά: το επίγειο κρασί που το δέχτηκαν και  η Παναγία και ο Χριστός (τα επίγεια αγαθά) αλλά που τελειώνει.

Και τότε έχει  σειρά το κρασί του Χριστού (σύμβολο της αιωνιότητος) που όποιος το δοκιμάσει, δεν θέλει να ξαναπιει από το πρώτο. Το δήλωσε ο υπεύθυνος του συμποσίου ο Αρχιτρίκλινος:  «Πάς άνθρωπος πρώτον τον καλόν οίνον τίθησιν, και όταν μεθυσθώσι, τότε  τον ελάσσω σύ δε τετήρηκας τον καλόν οίνον έως άρτι», Ιω.Β2,11.

Δηλαδή, όποιος γευθεί  τα αγαθά του Χριστού πού είναι αιώνια, δεν θα έχει όρεξη να ξαναγυρίσει στα επίγεια αγαθά πού τελειώνουν

* Εκοιμήθη με διαύγεια πνεύματος Σάββατο βράδυ –12/09/2015-, παραμονή της Κυριακή προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ας έχουμε την ευλογία του μακαριστού όντως ορθοδόξου ιερέα της Πάτρας… για 40+ έτη στο Ιερό Μετόχι του Οσίου Λουκά, κοντά στην Ομόνοια της Πάτρας…

** ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ ΛΟΥΚΑ (Λουκά κεφ. ιη’ στίχοι 18-27).

18 Τ καιρ κείν νθρωπός τις πρόσηλθε τ ησο πειράζων ατν κα λέγων διδάσκαλε γαθέ, τ ποιήσας ζων αώνιον κληονομήσω;

19 επε δ ατ ησος· τ μ λέγεις γαθόν; Οδες γαθς ε μ ες, Θεός.

20 Τάς ντολς οδς· μ μοιχεύσης, μ φονεύσς, μ κλέψης, μ ψευδομαρτυρήσς, τίμα τν πατέρα Κα τν μητέρα σου.

21 δ επε· τατα πάντα φυλαξάμην κ νεότητός μου.

22 κούσας δ τατα ησος επεν ατ· τι ν σο λείπει· πάντα σα χεις πώλησον κα διάδος πτωχος, κα ξεις θησαυρν ν οραν κα δερο κολούθει μοι.

23  δ κούσας τατα περίλυπος γένετο· ν γρ πλούσιος σφοδρά.

24  δών δ ατν ησος περίλυπον γενόμενον επε·

25 πως δυσκόλως ο τ χρήματα χοντες εσελεύσονται ες τν βασιλείαν το Θεο. Εκοπώτερον γάρ στι κάμηλον δι τρυμαλις αφίδος εσελθεν πλούσιον ες τν βασιλείαν το Θεο εσελθεν.

26 Επον δ ο κούσαντες· κα τς δύναται σωθναι;

27 δ επε· τ δύνατα παρ νθρώποις δυνατ παρ τ Θε στιν.”

Νεοελληνική απόδοση

«18 Εκείνο τον καιρό ένας άνθρωπος πλησίασε τον Ιησού, πειράζοντας τον και λέγοντας· Άγιε διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή;

19 Και ο Ιησούς του είπε· Γιατί με λες άγιο; Κανένας δεν είναι άγιος παρά μόνο ένας, ο Θεός.

20 Τις εντολές τις ξέρεις· μην πειράξεις ξένη γυναίκα, μη σκοτώσεις, μην κλέψεις, μην πάρεις ψεύτικο όρκο, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου.

21 Και εκείνος είπε· όλα αυτά τα έχω τηρήσει πιστά από τα μικρά μου χρόνια.

22 Και όταν άκουσε αυτά ο Ιησούς, του είπε· ένα ακόμα σου λείπει· όλα όσα έχεις πούλησε τα και μοίρασε τα στους φτωχούς, και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό και έλα να με ακολουθείς.

23 Αλλά εκείνος, όταν άκουσε αυτά, έπεσε σε μεγάλη λύπη· γιατί ήταν πάρα πολύ πλούσιος.

24 Όταν τον είδε ο Ιησούς που λυπήθηκετόσο πολύ, είπε·

25 πόσο δύσκολα εκείνοι που έχουν χρήματα θα μπουν στη βασιλεία του Θεού! Γιατί είναι πιο εύκολο να περάσει μια καμήλα από την τρύπα της βελόνας παρά πλούσιος μπει στη βασιλεία του Θεού.

26 Τότε είπαν εκείνοι που τον άκουσαν: ποιος μπορεί να σωθεί;

27 Και ο Ιησούς είπε τα αδύνατα για τους ανθρώπους είναι δυνατά για το Θεό».

ΠΗΓΗ: http://paroutsas.jmc.gr/project/religion/gospels/gsp%20(14).htm

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.