ΕΘΝΟΦΥΛΕΤΙΣΜΟΣ: ΙΣ & ΝΕΑ ΠAΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΔ

H ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΧΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΟΦΥΛΕΤΙΣΜΟ

ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΠAΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Χ.Δ.

ΚΙΝΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἀκαδημίας 78Δ Ἀθήνα 106 79, Τηλ. : +30-210-3806863

Ἀθήνα 4 Ἰανουαρίου 2013


Πρς τν Μακαριώτατο ρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο, Πρόεδρο τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Πρὸς ὅλα τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Θέμα: Ατημα πνευματικς καταδίκης το φαινομένου το θνοφυλετισμο – Νεοναζισμο/ Νεοφασισμο-Νεοπαγανισμο

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι,

Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν μὲ ἀριθμὸ πρωτοκόλλου 4269/ 15-10-2012 ἀπάντησή σας, μὲ ἀναφορὰ στὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο τοῦ 1872 καὶ ἐπισύναψη τῶν πλήρων πρακτικῶν της, στὴν ἀπὸ 11.9.2012 ἐπιστολή μας, μὲ συνημμένη τὴν ἀπὸ 3.9.2012 ἀνάλυση τοῦ αἰτήματός μας γιὰ τὴν πνευματικὴ καταδίκη τοῦ Ἐθνοφυλετισμοῦ – Νεοναζισμοῦ/Νεοφασισμοῦ-Νεοπαγανισμοῦ.
Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἰδιαίτερα χρήσιμα, διδακτικὰ καὶ ἐπίκαιρα σὲ σχέση μὲ τὴ σημερινὴ πραγματικότητα, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἔχουν ἀποφασισθεῖ καὶ γραφεῖ πολλὰ χρόνια πρίν, μὲ ἄλλο ἱστορικὸ πλαίσιο. Μὲ τὴν ἐπιστολή σας ἐπιβεβαιώνετε ὅτι ὅσα χρόνια καὶ ἂν περάσουν καὶ με οἱεσδήποτε ἱστορικές, κοινωνικὲς καὶ οἰκονομικὲς συνθῆκες, ὁ έθνοφυλετισμὸς καὶ οἱ διακρίσεις μὲ βάση ἐθνοφυλετικὰ κριτήρια εἶναι καταδικασμένες ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.

Ὅμως, ἡ Σύνοδος τοῦ 1872 ἐδογμάτισε ἀναφερόμενη κατὰ τρόπο ἐξαντλητικὸ στὰ πραγματικὰ περιστατικὰ ποὺ ὁδήγησαν στὴν ἀπόφασή της αὐτή. Κατὰ συνέπεια, ἔχουμε τὴ γνώμη ὅτι ἐπιβάλλεται, ἡ Ἐκκλησία μας νὰ ὁριοθετηθεῖ ἀπέναντι στὸν ἐθνοφυλετισμὸ ὅπως αὐτὸς σήμερα ἐκδηλώνεται καὶ νὰ καταδικάσει ρητὰ τὶς σημερινὲς ἐκδηλώσεις καὶ πρακτικές του, ἀπ’ ὁπουδήποτε κι ἂν αὐτὲς προέρχονται.

Ἐκφράζουμε τὴ χαρά μας ποὺ ἤδη πλειάδα Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τὸ ἔχει πράξει, ἀλλὰ καὶ τὴ λύπη μας διότι ἔστω καὶ ἐλάχιστοι οὐσιαστικὰ συμπαρατάσσονται μὲ τὴ «Χρυσ Αγή». Ἡ τελευταία αὐτὴ στάση ἀποτελεῖ δυστυχῶς, συνέχεια τῆς φιλοδικτατορικῆς στάσης ποὺ κράτησε ἡ πλειονότητα τῆς τότε Ἱεραρχίας, μὲ ἐξαιρετικὰ δυσμενεῖς συνέπειες γιὰ τὴν ἑνότητα καὶ τὸν πολιτισμὸ τοῦ λαοῦ μας.

Τὸ πρόβλημα, τὸ ὁποῖο θέτουμε, δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ πολιτικὴ ἀντιπαράθεση. Εἶναι πρόβλημα πνευματικό, δεδομένου ὅτι ἕνα τμῆμα τοῦ πιστοῦ λαοῦ μπαίνει στὸν πειρασμὸ νὰ ἐπιλέξει γιὰ τὰ – ὑπαρκτὰ καὶ καθ’ ὅλα σεβαστὰ – προβλήματά του λύσεις τυραννικὲς καὶ ἀντιχριστιανικὲς ποὺ πλήττουν τὸν πυρήνα τοῦ κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωση τοῦ Τριαδικού Θεοῦ πλασμένου ἀνθρωπίνου προσώπου.

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι,

Στὶς 23.3.1943, ὁ Μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυρὸς Δαμασκηνός, καταδικάζοντας τὴν διενεργούμενη ἐκτόπιση ἀπὸ τὶς κατοχικὲς δυνάμεις, τῶν Ἑλλήνων Ἐβραίων καὶ Ρομὰ προέταξε στοὺς ναζιστὲς κατακτητὲς ὅτι:

«Στν θνική μας συνείδηση, λα τ παιδι τς Μητέρας λλάδας ποτελον μι ναπόσπαστη νότητα: εναι σότιμα μέλη το θνικο σώματος νεξαρτήτως θρησκείας. γία ρθόδοξη θρησκεία μας δν ναγνωρίζει νώτερη κατώτερη ποιότητα μ βάση τ φυλ τ θρησκεία, κα θρησκεία μας ναφερει πώς: «Δν πάρχει οτε βραος οτε λληνας» κα, συνεπς, καταδικάζει κάθε πόπειρα διακρίσεων δημιουργίας φυλετικν θρησκευτικν διαφορν. Εναι κοιν μοίρα μας τόσο στς μέρες τς δόξας σο κα σ περιόδους θνικς τυχίας, κα εναι ρρηκτοι ο δεσμο μεταξύ λων τν λλήνων πολιτν, χωρς ξαίρεση, νεξάρτητα π τ φυλή …»

 

Ἀναφερόμενοι καὶ πάλι στὴν ἀπὸ 11.9.2012 ἐπιστολή μας, σᾶς ἀπευθύνουμε ἔκκληση, ὅπως τότε, νὰ προταχθεῖ καὶ σήμερα τὸ ἀσυμβίβαστο τοῦ Ὀρθοδόξου δόγματος μὲ τὴς ναζιστικὴς ἔμπνευσης ἀντιλήψεις καὶ πρακτικὲς καὶ νὰ καταδικαστεῖ ἀπὸ τὴν Μητέρα Ἑκκλησία μας, κατά τρόπο ρητὸ καὶ ἀπερίφραστο, ὁ ἐθνοφυλετισμὸς ὅπως αὐτὸς σήμερα ἐκδηλώνεται στὴν πατρίδα μας.

Μετά βαθυτάτου σεβασμο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ                ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

* Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔστειλε τὴν ἀκόλουθη ἀπάντηση στὴ ΧΔ, στὴ συνέχεια τοῦ αἰτήματος τῆς τελευταίας γιὰ πνευματικὴ καταδίκη τοῦ Ἐθνοφυλετισμοῦ:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

THΣ ΕKKΛΗΣΙΑΣ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

IΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21)

ΤΗΛ. 210 – 72.72.204, FΑX 210 – 72.72.210

ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ. 4269

ΔΙΕΚΠ. 2005

ΑΘΗΝΗΣΙ 15η Ὀκτωβρίου 2012


Πρὸς Τὸ Κίνημα Τῆς «Χριστιανικῆς Δημοκρατίας». Ἐνταῦθα.

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 10ης μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τῆς ἀπό 4ης μηνός Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. ὑμετέρας ἐπι¬στολῆς, περί τοῦ αἰτήματος ὑμῶν «διά τήν πνευμαχικήν καταδίκτην του φαινομένου τοῦ Ἐθνοφυλετισμοῦ – Νεοναζι-σμοῦ/Νεοφασισμοῦ – Νεοπαγανισμοῦ καί τῶν συνακόλου¬θων ἐκδηλώσεων μίσους, διχασμοῦ καί προσβολῆς τοῦ ἀν¬θρωπίνου προσώπου», γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ὑπενθύμισῃ καί διαπέμψῃ ὑμῖν τὴν Πανορθόδοξον Ἀπόφασιν τοῦ ἔτους 1872, ἡ ὁποία ἰσχύει πανορθοδόξως, πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν καί διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ


[Παρατίθεται κατωτέρω φωτογραφία τοῦ ἐξωφύλλου τῶν πρακτικῶν ποὺ εἶχαν συναφθεῖ στὴν πιὸ πάνω ἐπιστολή]

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.