Το αόρατο προσεισμικό σήμα…

ΣΕΙΣΜΟΙ:  ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΑΟΡΑΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΙΝ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ

 Π Ο Υ,    Π Ο Τ Ε,    Π Ο Σ Ο    Μ Ε Γ Α Λ Ο Ι;  

Μ π ο ρ ο ύ μ ε    ν α   ξ έ ρ ο υ μ ε . . .

του Γιάννη Τσατσαράγκου *

ΕIΣΑΓΩΓΗ

 Σύμφωνα με την κρατούσα άποψη της θεωρίας των τεκτονικών πλακών, ο σεισμός προκαλείται τη χρονική στιγμή που σπάζουν τα πετρώματα κατά μήκος των ρηγμάτων της λιθόσφαιρας. Η συσσωρευμένη ενέργεια, που είναι υπό μορφή πίεσης, απελευθερώνεται απότομα και προκαλεί ένα κύμα που διαδίδεται στο στερεό έδαφος όπως ακριβώς ο κυματισμός που προκαλείται όταν ρίξουμε μια πέτρα σε ήρεμη επιφάνεια νερού. Αυτός ο κυματισμός του εδάφους είναι ο σεισμός.

Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το παρακάτω απόσπασμα άρθρου που δημοσίευσε  στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ της 5/3/2008 (σελίδα 18) ο Δρ Σταύρος Tάσσος με μάστερ στη Γεωλογία – Iζηματολογία, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Σεισμολογία – Τεκτονική:

«… Η κρατούσα άποψη της θεωρίας των τεκτονικών πλακών αν εξεταστεί προσεκτικά είναι γεμάτη από λογικές αντιφάσεις και ελλείψεις πειραματικής επιβεβαίωσης. Για παράδειγμα η παρατηρούμενη αύξηση της ταχύτητας διάδοσης των σεισμικών κυμάτων με το βάθος μπορεί μόνο να ερμηνευθεί με την αύξηση της ακαμψίας-στερεότητας των πετρωμάτων με το βάθος, σε ευθεία αντίθεση με το θερμό και ημίρρευστο εσωτερικό της γης της θεωρίας των πλακών.

Επίσης η άποψη ότι το οριζόντιο στατικό φορτίο και τα ρήγματα είναι το αίτιο και ο σεισμός το αποτέλεσμα, δεν επιβεβαιώνεται από την παρατήρηση. Το στατικό φορτίο είναι πάρα πολύ ασθενές, κατά δέκα και περισσότερες τάξεις μεγέθους από το φορτίο που απαιτείται για να υπερνικηθεί η αδράνεια και να διαταραχθεί η μηχανική ισορροπία των πετρωμάτων. Η όποια κίνηση γίνεται σαν αποτέλεσμα της δράσης ενός τέτοιου ασθενούς στατικού φορτίου είναι γραμμική υπό τη μορφή του ερπυσμού, που απελευθερώνει και δεν αποθηκεύει ελαστική ενέργεια. Επομένως απαιτείται ένα δυναμικό φορτίο, κάτι σαν ένα ισχυρό και γρήγορο χτύπημα-σφυριά, που θα υπερνικήσει την αδράνεια, θα διαταράξει τη μηχανική ισορροπία των πετρωμάτων και θα τα αναγκάσει στιγμιαία να συμπεριφερθούν ελαστικά.

Στο πλαίσιο της δράσης ενός επαρκούς κάθετου δυναμικού φορτίου ο σεισμός είναι το πρωτογενές ελαστικό αποτέλεσμα, και το ρήγμα το δευτερογενές ανελαστικό αποτέλεσμα, που μπορεί να γίνει ή να μη γίνει. Δηλαδή τα παρατηρούμενα ρήγματα δεν έχουν σχέση αιτίου και αποτελέσματος με το σεισμό, ενώ τα υποτιθέμενα σεισμικά ρήγματα δεν έχουν ποτέ παρατηρηθεί, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει και ο γνωστός Ιάπωνας σεισμολόγος Καναμόρι…». Ημερήσια Εφημερίδα της Μεσσηνίας, της 5ης Μαρτίου 2008,  http://www.eleftherianews.gr/: Διαβάστε εδώ όλο το άρθρο όπως ακριβώς δημοσιεύτηκε Στη Σελίδα 18 και τη συνέχεια  Στη Σελίδα 19

 

Φαίνεται ότι αυτή η «γιγάντια γροθιά» προετοιμάζεται για σημαντικό διάστημα έως την εκδήλωση του σεισμού. Κατά τη διάρκεια αυτής της προετοιμασίας, στον τόπο της προετοιμασίας αλλά και στην επιφάνεια της Γης πάνω από αυτόν, συμβαίνουν αόρατα στις ανθρώπινες αισθήσεις φυσικά φαινόμενα, ένα από τα οποία είναι η διαταραχή της ηλεκτρικής κατάστασης και η εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

Ο πρώτος ολοκληρωμένος σταθμός εγκαταστάθηκε σε αγροτική περιοχή της Μαγνησίας, όπου και κατοικεί με περίοδο λειτουργίας από το Δεκέμβριο του 2001 ως και το Σεπτέμβριο του 2008.

Ο δεύτερος ολοκληρωμένος και βελτιωμένος σταθμός εγκαταστάθηκε σε αγροτική περιοχή της Μεσσηνίας, με την καταλυτική συνεργασία του τοπογράφου μηχανικού κ. Παναγιώτη Κόλλια από την Καλαμάτα. Λειτούργησε από το Φεβρουάριο του 2007 ως και το Σεπτέμβριο του 2008.

Ο κ. Τσατσαράγκος ασχολείται με το συγκεκριμένο αντικείμενο από το 1981, χωρίς καμία βοήθεια οικονομική ή άλλη, πλην της αμέριστης βοήθειας του κ. Κόλλια. Όμως τα αποτελέσματα αυτής της «μοναχικής» έρευνας φαίνεται πως ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των επωνύμων γεω-επιστημόνων περί αδυναμίας της επιστήμης να προβλέψει τους σεισμούς.

 ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ

Τα προσεισμικά ηλεκτρομαγνητικά σήματα λαμβάνονται μέσα από τον υδροφόρο ορίζοντα σε δύο κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις και καταγράφονται από ηλεκτρονικό υπολογιστή, χωριστά για την κάθε διεύθυνση. Για τη λήψη των σημάτων χρησιμοποιούνται οι εξωτερικές σωληνώσεις τριών γεωτρήσεων ίσου βάθους που σχηματίζουν περίπου ορθογώνιο τρίγωνο.

Όπως μπορεί να παρατηρηθεί στην εικόνα, ο σταθμός είναι ασύρματα τηλεχειριζόμενος από οποιαδήποτε απόσταση. Έτσι είναι δυνατή η καθημερινή του παρακολούθηση και η λήψη των καταγεγραμμένων μετρήσεων από απόσταση.

Με τον όρο «προστατευμένη μεταφορά δεδομένων» στην εικόνα εννοείται ότι η μεταφορά των δεδομένων γίνεται με ασύρματη σύζευξη γεγονός που αποκλείει τον ιονοσφαιρικό και βιομηχανικό θόρυβο να υπεισέλθει στις μετρήσεις και να τις αλλοιώσει.

Οι μετρήσεις και από τα δύο δίπολα απεικονίζουν μια κύρια ταλάντωση με περίοδο 24 ώρες, όσο δηλαδή η περίοδος περιστροφής της Γης γύρω από τον άξονά της. Η ταλάντωση αυτή διαταράσσεται από θετικές και αρνητικές εξάρσεις οι οποίες συνδέονται άμεσα με την σεισμική δραστηριότητα που πρόκειται να ακολουθήσει.


Το διάγραμμα (δεξιά) δείχνει ακριβώς αυτή τη διαπίστωση.

Πρόκειται για ταυτόχρονες αυθεντικές μετρήσεις σε Μαγνησία και Μεσσηνία στις οποίες δεν έχει γίνει  οποιαδήποτε επεξεργασία. Με την επεξεργασία αφαιρείται αυτή η έντονη ταλάντωση και αναδεικνύονται τα προσεισμικά σήματα.

Για την διασαφήνιση της φύσης των καταγραφόμενων σημάτων έγιναν ταυτόχρονες μετρήσεις και μαγνητικού πεδίου, και στους δύο σταθμούς, για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αποδείχθηκε ότι και οι μετρήσεις του μαγνητικού πεδίου είναι συμφασικές με αυτές του ηλεκτρικού πεδίου και έχουν την ίδια μορφή.

Αυτό σημαίνει ότι οι σταθμοί καταγράφουν ένα κυκλικά πολωμένο ηλεκτρομαγνητικό κύμα περιόδου 24 ωρών που είναι διαμορφωμένο με τα προσεισμικά σήματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ

Επειδή η περίοδος του λαμβανομένου ηλεκτρομαγνητικού κύματος είναι 24 ώρες αυτό σημαίνει ότι το μήκος κύματος είναι περίπου 700.000 επί το μήκος του ισημερινού της γης. Αλλά οι αποστάσεις των σταθμών λήψης από το σημείο προετοιμασίας του σεισμού είναι πολύ-πολύ μικρές σε σύγκριση με το μήκος κύματος. Για το λόγο αυτό ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ στη διαδρομή του ως το σταθμό λήψης. Έτσι εξηγείται η

ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΧΕΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ – ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.

ΠΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αναλυτικά, η μεθοδολογία που ακολουθείται απεικονίζεται στη συνέχεια λεπτομερώς στην επόμενη εικόνα.

Ξεκινώντας από επάνω δεξιά βλέπουμε την πορεία των σημάτων από τα δίπολα που συνιστούν οι γεωτρήσεις (Β,Α,C) ως τον τοπικό Η.Υ. (επάνω αριστερά). Τα αποθηκευμένα ημερήσια αρχεία λαμβάνονται και αποθηκεύονται σε άλλο κεντρικό υπολογιστή (στην εικόνα ακριβώς κάτω από τον πρώτο) στο κέντρο επεξεργασίας και ανάλυσης.

Η καθημερινή ανάλυση δίνει το μέγεθος του σήματος, και τη διεύθυνση της πηγής του ως προς το βορρά σε μοίρες (Αζιμούθιο-πολικό διάγραμμα).

Στο παράδειγμα πολικού διαγράμματος (κόκκινο σχήμα) φαίνονται τα σημεία του ορίζοντα καθώς και η γωνία του αζιμουθίου η απλά αζιμούθιο. Οι κόκκινες γραμμές ξεκινούν από το κέντρο, είναι μία για κάθε λεπτό της ώρας της ημερομηνίας στην οποία αναφέρεται το διάγραμμα και έχουν μήκος ίσο με την τιμή του σήματος κάθε λεπτό της ώρας.

 

Μέσω διαδικτύου λαμβάνονται καθημερινά οι πίνακες των σεισμών που γίνονται και ακολουθεί σύγκριση με τα αποτελέσματα της ανάλυσης.

Εξετάζεται η σημασία των αποτελεσμάτων από την άποψη της Φυσικής και αν απαιτείται γίνεται διόρθωση των προγραμμάτων ανάλυσης. Τότε ο κύκλος επαναλαμβάνεται μέχρι πλήρους επιβεβαίωσης.

Να σημειώσουμε εδώ ότι η σχεδίαση και υλοποίηση των ηλεκτρονικών μερών του σταθμού (hardware) είναι έργο του ερευνητή καθώς προσαρμόζονται στη δική του φιλοσοφία και δεν υπάρχουν αυτούσια στο εμπόριο.

Έργο του ερευνητή είναι και όλα τα απαιτούμενα προγράμματα (software) για τη συλλογή ψηφιοποίηση και αποθήκευση των σημάτων αλλά και τα εύπλαστα προγράμματα για την επεξεργασία, ανάλυση και οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων.

Προϊόν της σύγκρισης μεταξύ των αποτελεσμάτων της ανάλυσης και των σεισμών που εκδηλώνονται είναι τα δύο επόμενα διαγράμματα-οδηγοί για τον προσδιορισμό του μεγέθους του επερχόμενου σεισμού αλλά και του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ του μέγιστου σήματος και του σεισμού. Να σημειωθεί ότι το εύρος των αποκλίσεων ουδέποτε διαψεύστηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας ούτε υπήρξε σημαντικός σεισμός χωρίς προηγούμενη καταγραφή σήματος.

Και στα δύο διαγράμματα στον οριζόντιο άξονα (κάτω) υπάρχουν τα μεγέθη των σεισμών από 5 ως 7 ρίχτερ.

Στο πρώτο διάγραμμα ο κατακόρυφος άξονας (αριστερά) αναφέρεται στην τιμή του σήματος (καθαρός αριθμός-προιόν της ανάλυσης). 

Η κίτρινη παχιά γραμμή παριστάνει τη σχέση μεταξύ της τιμής του σήματος και του μεγέθους σε ρίχτερ του επερχόμενου σεισμού.

Παράδειγμα: Έστω ότι έχουμε ένα σήμα ίσο με 10.5.

Από την τιμή 10.5 στον κατακόρυφο άξονα αριστερά γράφουμε μια οριζόντια γραμμή (στο διάγραμμα είναι πράσινη) προς τα αριστερά.(είναι το βήμα 1).

Από το σημείο όπου η πράσινη γραμμή διασταυρώνεται με την κίτρινη γραμμή γράφουμε μια κατακόρυφη γραμμή προς τα κάτω, ως τον οριζόντιο άξονα. (στο διάγραμμα είναι κόκκινη) (βήμα 2). Τότε διαβάζουμε την τιμή του οριζόντιου άξονα στην τομή του με την κόκκινη γραμμή που είναι 6.5 ρίχτερ. Δηλαδή λέμε πως αναμένεται σεισμός 6.5 ρίχτερ ±0.1 ρίχτερ.

Στο δεύτερο διάγραμμα ο κατακόρυφος άξονας (αριστερά) αναφέρεται στο χρόνο που θα μεσολαβήσει μεταξύ της χρονικής στιγμής που καταγράφηκε το μέγιστο σήμα και της χρονικής στιγμής που θα γίνει ο σεισμός σε ημέρες.

Η κίτρινη παχιά γραμμή παριστάνει τη σχέση μεταξύ του χρόνου που θα μεσολαβήσει  και του μεγέθους σε ρίχτερ του επερχόμενου σεισμού.

Παράδειγμα: Βρήκαμε ήδη ότι το αναμενόμενο μέγεθος του σεισμού είναι 6.5. Από την τιμή 6.5 στον οριζόντιο άξονα κάτω γράφουμε μια κατακόρυφη γραμμή προς τα πάνω(στο διάγραμμα είναι πράσινη) (είναι το βήμα 3). Από το σημείο όπου η πράσινη γραμμή διασταυρώνεται με την κίτρινη γραμμή γράφουμε μια οριζόντια γραμμή προς τα αριστερά, ως τον κατακόρυφο άξονα. (στο διάγραμμα είναι κόκκινη) (βήμα 4).

Τότε διαβάζουμε την τιμή του κατακόρυφου άξονα στην τομή του με την κόκκινη γραμμή που είναι περίπου 21 ημέρες. Δηλαδή λέμε πως αναμένεται σεισμός 6.5 ρίχτερ ±0.1 ρίχτερ σε 21 ημέρες ±1ημέρες.

 

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Αναλυτικά τα προγνωστικά διαγράμματα για τους μεγάλους σεισμούς του έτους 2008 που έγιναν στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, στη Μεθώνη Μεσσηνίας και στην Ανδραβίδα Ηλείας.

Σε κάθε διάγραμμα φαίνονται οι συνιστάμενες διευθύνσεις των σημάτων ενός 24ώρου με τη μορφή πολικού διαγράμματος. Τα πολικά διαγράμματα των σταθμών Μαγνησίας και Μεσσηνίας (με κόκκινο χρώμα) είναι κεντραρισμένα στον τόπο κάθε σταθμού πάνω στο χάρτη της περιοχής. Το σημείο της τομής τους είναι το σημείο προέλευσης των σημάτων. Πάνω στον ίδιο χάρτη απεικονίζεται επίσης το επίκεντρο του σεισμού που ακολούθησε με τη μορφή κιτρινο-κόκκινης σφαίρας.

Η ισχυρή δόνηση σημειώθηκε στις 7:14 το πρωί της Κυριακής 6/1/2008. Ο σεισμός είχε μέγεθος 6,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και έγινε αισθητός σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη και το Λεκανοπέδιο της Αττικής μέχρι τα Γιάννενα, τη Θεσσαλονίκη και την Κοζάνη και από τις Κυκλάδες μέχρι τα Επτάνησα, τη νότια Ιταλία και τα παράλια της Αφρικής. 

Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Αθηνών, το επίκεντρο τη δόνησης εντοπίστηκε στη νότια Πελοπόννησο, νότια του Λεωνιδίου σε ενδιάμεσο εστιακό βάθος 74,3 χιλιομέτρων και σε απόσταση 150 χιλιόμετρα. νότια-νοτιοδυτικά της Αθήνας.

Λόγω μεγάλου εστιακού βάθους, 84 χιλιομέτρων, από την σφοδρή δόνηση δεν προκλήθηκαν θύματα ή αξιόλογες υλικές ζημιές.

Ο κύριος παράγοντας που καθορίζει πόσο καταστρεπτικός είναι ένας σεισμός είναι η εγγύτητα της εστίας του σε κατοικημένη περιοχή, ανεξάρτητα από το μέγεθος του.

Δείτε εδώ μια αναπαράσταση του σεισμικού κύματος

Ο σεισμός ήταν μεγέθους Μ6.7, συνέβη στις 14/2/2008 στις 12:09 τοπική ώρα στην θάλασσα ανοιχτά της Μεθώνης. Καταγράφηκαν χαμηλές επιταχύνσεις λόγω της μεγάλης απόστασης του επικέντρου του σεισμού από το δομημένο περιβάλλον καθώς το επίκεντρο ήταν στη θάλασσα.

Αρκετές ημέρες πριν αλλά και μετά το σεισμό παρατηρήθηκε σημαντική πτώση της στάθμης της θάλασσας από το χώρο του σεισμού ως τη Βενετία και ως το βόρειο Αιγαίο. 

 

15/2/2008,  Λιμάνι Μεθώνης: Πτώση της στάθμης πάνω από 1 μέτρο.

15/2/2008, Παγασητικός κόλπος: Πτώση της στάθμης περίπου 1μέτρο.

Το μέγεθος του σεισμού αυτού ήταν Μ6.5. Συνέβη στις 8/6/2008 στις 12:25 τοπική ώρα στην Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Οι συντεταγμένες του επικέντρου ήταν 37.94ο Β και 21.54ο Α  και το βάθος του επικέντρου ήταν 31χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα ο σεισμός αυτός να χαρακτηριστεί ως επιφανειακός. Ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός στην Νότια Ελλάδα. Οι επιταχύνσεις που καταγράφηκαν  είχαν υψηλότερες τιμές από τις επιταχύνσεις των προηγούμενων μεγάλων σεισμών.

 

Αλλά και για του λόγου το αληθές μπορείτε να ακούσετε μαγνητοφωνημένη όλη αυτή την πολύ αποκαλυπτική συνέντευξη:

Ο πίνακας αυτός αλλά και τα ντοκουμέντα που διαβάσατε ήδη σ’ αυτή τη σελίδα, είναι η απάντηση σε όσους επενδύουν στο κύρος των σεβαστών κατά τα άλλα δασκάλων των παιδιών μας που ερίζουν στα τηλεοπτικά παράθυρα και προκαλούν το κοινό αίσθημα σχεδόν πάντοτε μετά από κάποιο μεγάλο σεισμό.
Υπάρχει όμως και άλλη μια αλήθεια. Δείτε αυτούσια την πρώτη σελίδα της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ της 15/3/2008 δηλαδή της επομένης των 2 μεγάλων σεισμών νότια της Μεθώνης. Εστιάσετε στην είδηση με τίτλο << Υπήρξε πρόβλεψη σεισμολόγων γνωστή και στην Καλαμάτα >>. Η διαρροή της είδησης έγινε εντελώς ακούσια (αλλά υποτίθεται εμπιστευτικά), μερικές μέρες πριν τους σεισμούς, από συνεργάτη του κ. Τσατσαράγκου στην πόλη της Καλαμάτας.

ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

Η έρευνα που περιγράφηκε έγινε όλα αυτά τα χρόνια χωρίς οικονομική, επιστημονική  ή άλλη βοήθεια από οπουδήποτε αλλού. Η οικονομική επιβάρυνση του ερευνητή υπερέβη κατά πολύ τις δυνατότητές του και έτσι σταμάτησε την προσπάθεια. Αλλά και η καθημερινή του απασχόληση άγγιζε και τις 6-8ώρες.

Από αυτή την έρευνα προέκυψε πλήθος παράπλευρων επιστημονικών γνώσεων και αποκαλύψεων  καθώς φαίνεται πως η μέθοδος ανοίγει ένα νέο παράθυρο για να βλέπουμε το τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει κάθε στιγμή στο εσωτερικό του πλανήτη μας. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες των επιστημόνων προέρχονται μόνο από τα σεισμικά κύματα που διαπερνούν το εσωτερικό της Γης και καταγράφονται στην επιφάνειά της. Σε πείσμα της αντίδρασης του κατεστημένου, ο ερευνητής εισηγήθηκε μικρό μέρος των ευρημάτων του στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών που έγινε στην Καβάλα. Η εισήγησή του αυτή στην Αγγλική γλώσσα δημοσιεύεται ΕΔΩ.

Δυστυχώς, τόσο η πολιτεία όσο και οι επιστημονικοί φορείς της χώρας θέλουν να διαδίδουν το μήνυμα ότι η πρόβλεψη των σεισμών είναι αδύνατη. Κάθε πλευρά έχει τους δικούς της προφανείς ή λιγότερο προφανείς λόγους, και χρησιμοποιεί θεμιτά και αθέμιτα μέσα για να καταπνίξει κάθε ασύμφορη κατά περίπτωση αλήθεια.

Η πολιτεία, μπορεί να έχει τη δικαιολογία ότι η κοινωνία μας δεν είναι προετοιμασμένη να δεχθεί πρόβλεψη σεισμού, αλλά πραγματικά δεν δικαιολογείται να μη κάνει τίποτε πάνω σ’ αυτό.

Οι σεισμολόγοι μονοπωλούν το επιστημονικό πεδίο που αφορά τους σεισμούς με μοναδικό εργαλείο τη στατιστική και όχι τις Φυσικές διαδικασίες. Οι έριδες μεταξύ τους σε δημόσια θέα ξεπερνούν ακόμη και τα ποιο δραματικά σενάρια. Αλλά είναι γεγονός.

Το πανεπιστημιακό κατεστημένο υποστηρίζει με νύχια και με δόντια ότι δεν νοείται έρευνα μακριά από αυτό, ενώ φροντίζει να απαξιώνει με κάθε τρόπο οποιαδήποτε άλλη ερευνητική προσπάθεια.

Από την άλλη, οι ιδιωτικοί φορείς δεν βοηθούν καθώς ο αμείλικτος νόμος του κέρδους, θέλει με κάθε μέσο την ιδιοποίηση ή υποκλοπή της γνώσης, τόσο στο αμιγές επιστημονικό πεδίο όσο και στο πεδίο της τεχνογνωσίας.

Η απογοήτευση του ερευνητή είναι μεγάλη καθώς κανείς δεν θέλει να τον ακούσει πολύ δε περισσότερο να σκύψει πάνω από την πληθώρα των ευρημάτων του. Σήμερα δεν ασχολείται πλέον με αυτό το αντικείμενο, παρά μόνο σε τοπικό επίπεδο και όσο χρειάζεται για την ασφάλεια της οικογενείας του και του ιδίου.

* Ο κ. Γιάννης Τσατσαράγκος είναι ηλεκτρονικός-ερευνητής προσεισμικών ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, έχει κατασκευάσει και είχε εγκαταστήσει δύο ιδιωτικούς ψηφιακούς Σταθμούς Λήψης και Καταγραφής Ηλεκτρομαγνητικών Προσεισμικών Σημάτων.   E-mail: tsats64@otenet.gr

ΠΗΓΗ: http://www.esmer.gr/Prognosi_seimon.htm

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.