Συνολική πρόταση ονοματοδοσίας δρόμων και πλατειών του οικισμού της Κέρτεζης, Εισαγωγή και Πλατείες

Συνολική πρόταση ονοματοδοσίας δρόμων και πλατειών του οικισμού της Κέρτεζης

Άμισθη μελέτη του Παναγιώτη Α. Μπούρδαλα*

Α. Εισαγωγή

Ο σύγχρονος  οικισμός της Κέρτεζη έχει κατά προσέγγιση σχήμα «Υ». Έτσι ο κεντρικός δρόμος έχει επί της ουσίας τρία μέρη. Το μεγάλου μήκους δρόμο, από τον αρχαίο δρομίσκο εκεί κοντά στον Αη Γιώργη μέχρι λίγο μετά την κεντρική πλατεία. Κατόπιν διακλαδίζεται σε δύο επί μέρους δρόμους. Ένα νοτιοδυτικά προς Κεφαλόβρυσο και έναν που συνεχίζει στη βόρεια όχθη του παραπόταμου Μοναστηριά ή Λίθου. Με τον τρόπο αυτό ήδη χωρίζεται σε τρία μέρη.

Το εσωτερικό του «Υ» αποτελεί τη «δυτική Κέρτεζη». Κι ενώ βόρεια το όριό της είναι ο παραπόταμος Λίθος με τον αντίστοιχο δρόμο, νότιο όριό της αποτελεί ο δρόμος που πηγαίνει προς Κεφαλόβρυσο και ιδιαίτερα ο ποταμίσκος που φέρνει το νερό του Κεφαλόβρυσου προς τον παραπόταμο Λίθο. Έτσι νότια αυτού του ποταμίσκου, δηλαδή η ευρύτερη περιοχή περί το Κεφαλόβρυσο και η περιοχή Τσάκαλη μπορεί να ονομαστεί «νοτιοδυτική Κέρτεζη».

Όμως ο οικισμός διαχωρίζεται και από τον Βουραϊκό και τον παραπόταμο Ελλά και αφήνει νοτιοδυτικά μια μικρή περιοχή στου Τσάκαλη, αλλά κυρίως διαχωρίζεται από βορεινούς μικρούς ή μεγαλύτερους χείμαρρους. Ο μεγαλύτερος (του Σαρδούνη το λαγκάδι) κατέρχεται ανάμεσα στο νέο δημοτικό σχολείο και στο ηρώον (στου Στριφτόμπολα), και ανατολικά του Κοιμητηρίου. Έτσι όλη την περιοχή ανατολικά μπορούμε να την ονομάσουμε «ανατολική Κέρτεζη».

Πάνω από τον κεντρικό δρόμο, από του Σαρδούνη το λαγκάδι και μέχρι του Παναγούρου το λαγκάδι μπορούμε να ονομάσουμε τον οικισμό «βόρεια Κέρτεζη». Ο οικισμός που βρίσκεται ανάμεσα στου Παναγούρου του λαγκάδι ή χείμαρρου του Αγίου Μόδεστου και του παραπόταμου Μοναστηριά ή Λίθου μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αποτελεί την «βορειοδυτική Κέρτεζη».

Οι περισσότερες πλατείες που έχουν σχηματιστεί, βρίσκονται στο βόρειο μέρος του κεντρικού δρόμου, σχηματίζονται γύρω απ’ αυτόν ή βρίσκονται στο τέρμα του (Κεφαλόβρυσο). Έχουν όμως σχηματιστεί και δύο πλατείες δίπλα και βόρεια στον Βουραϊκό, κοντά σε νερόμυλους (Καλογερικός μύλος και δίπλα στους δίδυμους μύλους), και μία στην αρχή των Αη Σαράντα, δίπλα στου Σαρδούνη το λαγκάδι.

Εμείς για λόγους μεθοδολογικούς θα παρουσιάσουμε σε ενότητες τις προτάσεις ονοματοδοσίας. Αρχικά θα προτείνουμε ονομασίες των πλατειών και κατόπιν θα διαχωρίσουμε τον κεντρικό δρόμο σε πέντε μέρη. Στη συνέχεια θα δώσουμε ονομασίες σε δευτερεύοντες δρόμους, οι οποίοι όμως αποτελούν βασικές αρτηρίες στον οικισμό. Στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε από τα ανατολικά προς τα δυτικά και θα κάνουμε προτάσεις ονοματοδοσίας οδών και παρόδων.

Σε όσες πλατείες ή δρόμους είχαν δοθεί ονομασίες με βάση την τοπική ιστορία την περίοδο του διορισμένου Κ. Σ. επί επταετίας θα τις κρατήσουμε. Στις άλλες θα κάνουμε νέες προτάσεις με βάση την τοπική ιστορία. Εν γένει όλες οι προτάσεις μας στηρίζονται μόνο στην τοπική ιστορία!

Την τοπική ιστορία αποτελούν βασικά μέρη του φυσικού περιβάλλοντος (δάση, ποταμοί, χείμαρροι), πρόσωπα της παλαιότερης ή σύγχρονης εποχής, ναοί και ξωκκλήσια.

Β. Οι εννέα πλατείες

Θα ξεκινήσουμε από τις πλατείες, όχι μόνο γιατί κάποιες απ’ αυτές έχουν ήδη, είτε θεσμικά είτε άτυπα, ονομασίες, αλλά κυρίως διότι αποτελούν και σημάδια για την κατανόηση των δρόμων, τουλάχιστον για όσους δεν έχουν μεγαλώσει στο χωριό μας. Η σκέψη μου είναι να κρατήσουμε αυτές τις ονομασίες, εκτός από μία που προτείνω επέκταση του ονόματος.

Αρχικά θα ξεκινήσουμε με τις τρεις πλατείες του κεντρικού δρόμου. Κατόπιν θα συνεχίσουμε στο δρόμο με τις τρεις πλατείες προς Κεφαλόβρυσο. Κατόπιν θα συνεχίσουμε με τις δύο πλατείες του Κάτω δρόμου. Τέλος προτείνω την τελική διαμόρφωση και ονομασία της πλατείας που βρίσκεται στο δρόμο προς Αη Σαράντα δίπλα και πάνω στου Σαρδούνη το Λαγκάδι. Σύνολο πλατειών εννέα!

1) Πλατεία Αναγνώστη Στριφτόμπολα

Όλοι γνωρίζουμε το ηρώον και την ονομασία «στου Στριφτόμπολα». Εκεί λοιπόν συναντάμε την πρώτη πλατεία που εφάπτεται του κεντρικού μας δρόμου. Το καλοκαίρι και στα σκαλιά της δεκάδες νέοι και νέες απολαμβάνουν τη βραδινή δροσιά και την παρέα. Στα δικά μου χρόνια το πίσω μέρος ήταν χώρος παιδικών παιχνιδιών.

Το 1976 διαμορφώθηκε η δεντροφύτευση από τον σύλλογο νέων Κέρτεζης που είχε επανασυσταθεί αρχές του 1975. Φυσικά εκεί βρίσκεται το ηρώον με την μπρούτζινη προτομή του δασκάλου και μεγάλου Κερτεζίτη οπλαρχηγού Δημητρίου Αναγνώστη Στριφτόμπολα, ηγέτη κατά σειρά της απελευθέρωσης των Καλαβρύτων (17-21.04.1821), της Κέρτεζης (22.03.1821), της μάχης της Ακροκορίνθου (27+.3.1821) και της 1ης ανοικτής νικητήριας μάχης στο Λεβίδι, όπου όμως σκοτώθηκε από αδέσποτο βόλι (14.04.1821). Ο χώρος έχει υποστεί 4 διαμορφώσεις μέχρι τις ημέρες μας.

Στο μνημείο αυτό έχουν προστεθεί αγωνιστές επόμενων πολέμων. Ώρα είναι να προστεθούν και οι 2 λίστες αγωνιστών του 1821. Στο χώρο αυτό γίνονται οι επίσημες επιμνημόσυνες δεήσεις. Είναι αυτονόητη και η επίσημη ονοματοδοσία της μαζί με τους δρόμους και τις υπόλοιπες πλατείες.

Πρόσφατα το Κοινοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική αρχή Καλαβρύτων έχει ξεκινήσει τη διαμόρφωση στο βορεινό μέρος παιδικής χαράς. Μαζί με τις αναγκαίες προθήκες θα δημιουργήσει ένα από τα κέντρα της νεολαίας την θερινή περίοδο και την προσέλευση παιδιών όλο το χρόνο όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Προτείνω λοιπόν την ονομασία «Πλατεία Αναγνώστη Στριφτόμπολα».

Αναλυτική πρόταση: φ/β, 13.10.2021.

2) Πλατεία Παντανάσσης

Όλοι γνωρίζουμε την κεντρική μας πλατεία, που κατά πάσα πιθανότητα έχει μετατραπεί σε κεντρική πλατεία με την παραχώρηση των εκεί οικοπέδων και τη φύτευση του μεγάλου υπεραιωνόβιου πλάτανου.

08.08.2021

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η κεντρική μας Εκκλησία της Γέννησης της Θεοτόκου (Παντάνασσας) είχε ξεκινήσει να κτίζεται πριν την επανάσταση του 1821 και μετά απ’ αυτήν είχε προσφέρει το παλιό γυναικωνίτη για το ελληνικό σχολείο της εποχής.

Η πλατεία έχει περάσει από πολλές φάσεις κατασκευής, όπως και το συντριβάνι της γύρω από τον υπεραιωνόβιο πλατανό της.

Ήδη από τη λειτουργία της αποτελεί τον κεντρικό τόπο συνάντησης, ειδικά τη θερινή περίοδο, με αφετηρία το Πάσχα. Έχει ήδη αποδοθεί η ονομασία «Πλατεία Παντανάσσης» και προτείνω να παραμείνει διότι είναι εύστοχη.

3) Πλατεία Μοναστηριά

30 μέτρα δυτικά – νοτιοδυτικά μετά την κεντρική πλατεία συναντούμε ένα μεγάλο πλάτωμα.

Πριν το 1972 το διορισμένο λόγω χούντας Κ. Σ. της Κοινότητας Κέρτεζης, με πρόεδρο τον Θεοφάνη Βορύλλα, ζήτησε και πήρε κονδύλι από την διορισμένη Νομαρχία Αχαΐας.

Με αυτό το καλοκαίρι του 1972 σκεπάστηκε κομμάτι 40 περίπου μέτρων του παραπόταμου δυτικά της πέτρινης γέφυρας που οδηγεί στη νοτιοδυτική και δυτική Κέρτεζη. Σκοπός του πλατώματος, που πολύ αργότερα ασφαλτοστρώθηκε, ήταν να γίνει πάρκινγκ και να μείνει η κεντρική πλατεία μόνο για αναψυχή.

Η ενέργεια αυτή πέτυχε σ’ ένα βαθμό. Επειδή δίπλα στο πλάτωμα έχουμε συνέχεια της αγοράς της Κέρτεζης νομίζω ότι οφείλουμε να την ονοματοδοτήσουμε ως πλατεία.

Προτείνω την ονομασία «Πλατεία Μοναστηριά», αφού το μεγαλύτερο μέρος της είναι πάνω στον εν λόγω παραπόταμο.

Αναλυτική πρόταση: f/b, Δευτέρα, 07.02.2022.

4) Πλατεία ομονοίας παπα-Ανδρέα Νικολάου

Στο δρόμο προς Κεφαλόβρυσο και στο μέσον με την ήδη θεσμική ονομασία «οδός Αγίου Ιωάννου», συναντάμε μία σταδιακά διαμορφούμενη πλατεία. Πριν την κατοχή η περιοχή ήταν όλο ξυλογέφυρα. Εκεί διαχωρίζονται τα νερά το Κεφαλόβρυσου για δεύτερη φορά, αλλά σχεδόν σταθερά, σε τρεις κατευθύνσεις. Στο κέντρο περνά η κύρια κοίτη, βόρεια του Εθνικού Πύργου, ενώ αρχικά τέμνει πλάγια την κεντρική «οδό Αγίου Ιωάννου». Κατόπιν τέμνει τον παλαιό δρόμο προς τον αρχαίο νερόμυλο του Λιάρου. Τέλος χύνεται στον παραπόταμο Λίθο ή Μοναστηριά, 20 μέτρα πριν την απαρχή του Βουραϊκού.

Τις δεκαετίες του 1950 αφαιρέθηκαν οι πολλές ξυλογέφυρες και με τον ερχομό του οπλισμένου σκυροδέματος έγιναν τσιμεντένιες. Έτσι ενοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος, δημιουργώντας πλατεία. Καλό είναι να ενοποιηθεί και το τελευταίο κομμάτι, κάτι που το ακούω ότι σχεδιάζεται. Αυτό που οδηγεί προς τη Δυτική Κέρτεζη.

Την περίοδο της ονοματοδοσίας ολίγων δρόμων και πλατειών ονοματοδοτήθηκε και η εν λόγω πλατεία. Για άγνωστους λόγους ονομάστηκε «Πλατεία Ομονοίας». Επειδή η πλατεία είναι τριάντα μέτρα από την οικία του μακαριστού και σοφού ιερέα παπα-Ανδρέα Νικολάου, που έπαιξε πραγματικό ρόλο ενότητας στην Κωμόπολη οφείλουμε να τον τιμήσουμε. Προτείνω την ονομασία της ως «Πλατεία Ομονοίας παπα-Ανδρέα Νικολάου».

Αναλυτική πρόταση: φ/β, 22.12.2021.

5) Πλατεία Δημάρχου Γεωργίου Αν. Στριφτόμπολα

Ας συνεχίσουμε όμως και το νοερό ταξίδι στην Κέρτεζη. Βρισκόμαστε στο Μεγάλο Κεφαλόβρυσο, παλαιό κέντρο του χωριού, κοντά στον Άη Γιάννη. Ανακαινίστηκε τη δεκαετία του 1840 με απόφαση επί δημαρχίας Γεωργίου Αναγν. Στριφτόμπολα, 2ου στη σειρά στην πρώτη φάση του Δήμου Καλλιφωνίας με έδρα την Κέρτεζη.

Εκεί βρίσκεται το από τότε κατέβασμα στην μεγάλη πηγή, που πλέον δεν χρησιμοποιείται ως πόσιμο το νερό της, αλλά μόνο για άρδευση. Επίσης βλέπουμε τον πολύ παλιό πλάτανο που μάλλον φυτεύτηκε στην ανακαίνιση. Η πλατεία επί αιώνες ήταν κεντρική. Εδώ γίνονταν οι καλοκαιρινές συνελεύσεις για μεγάλα θέματα, όπως π.χ. επί Ιμβραήμ. Ακόμη γίνονταν χοροί και γάμοι με κέντρο τον Αη Γιάννη. Απέναντι λειτουργούσε ξενώνας και μικρό καφενείο. Στην εποχή μας γίνεται η κατάδυση του Σταυρού την ημέρα των Θεοφανίων.

Βεβαίως πριν λίγες δεκαετίες τοποθετήθηκε στο δάπεδο σύγχρονες πέτρινες πλάκες, αλλά όλο το έργο ανήκει στον τότε δήμαρχο. Προτείνω την ονομασία «Πλατεία Δημάρχου Γεωργίου Αν. Στριφτόμπολα».  Σημειώνω ότι η πρόταση είχε ξαναπέσει στο τραπέζι, αλλά αποσπασματικά, και έτσι ατόνησε η επίσημη ονομασία.

Αναλυτική πρόταση: φ/β, 20.12.2021.

6) Πλατεία νεομάρτυρα Γιαλαμά

Ας συνεχίσουμε με το νεότερο κομμάτι της πλατείας στο Κεφαλόβρυσο της Κέρτεζης. Αυτό είναι σε χαμηλότερο επίπεδο από την παραδοσιακή πλατεία. Βρίσκεται ανάμεσα στο μεγάλο και μικρό Κεφαλόβρυσο, δηλαδή τις δύο κύριες πηγές που δεν σταματούν ποτέ. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες φλέβες που γίνονται έντονες σε συνεχείς βροχοπτώσεις ή χιονοπτώσεις, όπως πριν λίγες ημέρες.

Την δεκαετία του 1980 διαμορφώθηκε με χρηματοδότηση του συλλόγου των εν Αθήναις Κερτεζιτών, επί προεδρίας Άγγελου Α. Νικολάου. Αργότερα δημιουργήθηκε άντληση του νερού από το μικρό Κεφαλόβρυσο με ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό, τα καλοκαίρια προστίθεται στη μεγάλη δεξαμενή στα Πάνω Αλώνια και συμπληρώνει το νερό Νερομάνας για το ενιαίο σύστημα ύδρευσης της Κωμόπολης. Αποτελεί με τα ωραία ξύλινα παγκάκια, τη βρύση, το πέρασμα στο κέντρο των Νερών από το διπλανό μεγάλο Κεφαλόβρυσο και το υπερκείμενο καταπράσινο δάσος, στέκι της νεολαίας το καλοκαίρι. Εκεί γίνονται τα τελευταία χρόνια και προβολές ταινιών.

Κάπου εκεί πριν 300 χρόνια έγινε η μονομαχία του Κερτεζίτη Γιαλαμά με τον τουρκοαιγύπτιο «αράπη» Σαΐντ, αφού αυτός είχε τοποθετηθεί εκεί για να μην επιτρέπει την ύδρευση των χριστιανών από την εδώ διοίκηση του Καζά Καλαβρύτων. Νίκησε ο οικογενειάρχης Γιαλαμάς, ο Σαΐντ τον εκλιπαρούσε να του σώσει τη ζωή και στο τέλος ο λεβέντης, αλλά και αγαθός χριστιανός Γιαλαμάς του τη χάρισε. Ο δόλιος όμως και βαλτός Σαΐντ τον δηλητηρίασε, υποτίθεται τον βοηθούσε όταν γέμιζε τα δοχεία του νερό κρυφά αυτά τα μεσάνυκτα. Ο Γιαλαμάς πηγαίνοντας στο σπίτι πέθανε έξω από την πόρτα….

Η απόδοση αυτού του γεγονότος εκφράζεται εδώ και 100 χρόνια ποιητικά από τον Κερτεζίτη Σ. Σ. Γιαννιτσόπουλο, έχει αποδοθεί πεζά από τον παπα-Ανδρέα Νικολάου πριν 50 χρόνια και σχολιάστηκε φέτος από τον γράφοντα. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο πρόσφατο βιβλίο μας «Όταν Παιδεία και Ποίηση συναντούν την επανάσταση 1821», εκδόσεις Αρμός, 2021.. Πρότεινα τόσο στο εν λόγω βιβλίο, όσο και στην παρουσίασή του τον φετινό Αύγουστο στην κεντρική μας πλατεία, να τοποθετηθεί προτομή του νεομάρτυρα Γιαλαμά στη πλατεία που σήμερα παρουσιάζουμε. Η πρόταση έγινε δεκτή και άκουσα ότι βρέθηκε και χρηματοδότης. Να ελπίσουμε ότι σύντομα θα γίνει πραγματικότητα. Γι’ αυτό προτείνω η πλατεία αυτή να ονομαστεί «Πλατεία νεομάρτυρα Γιαλαμά».

Αναλυτική πρόταση: φ/β, 20.12.2021.

7) Πλατεία Καλογερικού μύλου

Συνεχίζουμε με την 1η πλατεία στον Κάτω Δρόμο, δίπλα στο μύλο, τον επονομαζόμενο «Καλογερικό». Ο μύλος αυτός είναι ο 4ος στη σειρά νερόμυλος με πολύ παλαιό μυλαύλακο και με νερό Κεφαλόβρυσου.

Κατά πάσα πιθανότητα ανήκε στην Ι. Μ. Αγίων Θεοδώρων Αροανίας Καλαβρύτων μέχρι λίγο μετά τις αρχές της 2ης Τουρκοκρατίας στο Μωριά. Τότε οι νερόμυλοι πέρασαν με νομικά τερτίπια των κατήδων στους Τούρκους κατακτητές. Είχαν όμως στη δούλεψή τους ένα γνώστη μυλωνά κι έναν εργάτη. Ο μύλος αυτός βρέθηκε να διοικείται από τον Τούρκο Μούρτο στις 22.3.1821, ημέρα απελευθέρωσης της Κέρτεζης. Οι Κερτεζίτες όμως κράτησαν το παλαιό του όνομα: «Καλογερικός μύλος».

Με την απελευθέρωση οι μύλοι πέρασαν στους εργαζόμενους και πέταξαν τους Τούρκους. Φαίνεται ότι ο ένας μυλωνάς στον εν λόγω μύλο ήταν Μπίκος. Και αυτός τον κράτησε μέχρι τα τέλη του 19ου αι.. Όταν η Γεωργία Μπίκου παντρεύτηκε τον ψάλτη Κώστα Οικονόμου, που πήγε και σώγαμπρος στου Μπίκου, πήρε ως προίκα τη μισή μερίδα. Κράτησαν τον μύλο σε λειτουργία μέχρι τα τέλη του 1960. Έκτοτε έμεινε ανενεργός. Πριν το 2010 οι απόγονοι των Μπίκου και Οικονόμου (αντίστοιχα, Δημ. Μπίκος και Ιω. Οικονόμου) δωρίσανε όλο το συγκρότημα και τα δικαιώματα στο σύλλογο των εν Αθήναις Κερτεζιτών.

Ως γνωστόν, στους πολλούς και μοναδικούς στην κοιλάδα του Βουραϊκού νερόμυλους της Κέρτεζης, άλεθαν και από τα γύρω χωριά. Έτσι είχαν αρκετό χώρο για προσωρινή διαμονή των υποστατικών ζώων που έφερναν τα «γεννήματα», δλδ τους σπόρους και κατόπιν επέστρεφαν με το αναλογούν αλεύρι.

Ο χώρος λοιπόν αυτός διαμορφώθηκε σε πλατεία πριν μια εικασαετία, η οποία όμως δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. Παράλληλα αναπαλαιώθηκε ο μύλος και ήταν έτοιμος για λειτουργία. Δίπλα φτιάχτηκε και νεροτριβή. Μια λάθος κίνηση να γίνει προσωρινό λαογραφικό μουσείο, άφησε τα πάντα σε προσωρινή αχρησία: νερόμυλο, νεροτριβή, μουσείο και πλατεία. Να ελπίσουμε σύντομα να μεταφερθεί το μουσείο και να λειτουργήσουν όλα.

Λοιπόν, προτείνω η πλατεία να ονομαστεί «Πλατεία Καλογερικού μύλου».  

Αναλυτική πρόταση: φ/β, 18.11.2021.

8) Πλατεία Διδύμων μύλων

Αν περπατήσουμε από την διαμορφωμένη «πλατεία Καλογερικού μύλου» 200 μέτρα δυτικά θα συναντήσουμε τους δίδυμους μύλους και το ξενοδοχείο «Το αρχοντικό της Κέρτεζης». Εκεί μέχρι το 1950 υπήρχε πολύ παλαιός μύλος, ο 2ος στη σειρά με νερό Κεφαλόβρυσου. Εξάλλου το φανερώνει το υπερυψωμένο, πέτρινο και αξιοθαύμαστο μυλαύλακο, που έρχεται μετά τον νερόμυλο των «Λιάρου»/Λαφογιάννη. Τον είχαν ο Σχοινάς και ο Χασαπόπουλος/«Κοτσολής» εξ ημισείας. Φαίνεται ότι κατά την απελευθέρωση της Κέρτεζης στις 22.03.1821, βρέθηκαν να εργάζονται στον τουρκοποιημένο αυτόν νερόμυλο. Έτσι απαλλοτριώθηκε σε αυτούς.

Κατά το 1950 ο Χρήστος Αθ. Χασαπόπουλος λόγω ασυμφωνίας με τους Σχοιναίους στη διαχείριση, συμφώνησαν και έκτισε δίπλα του νέο, κι έτσι «χώρισαν τα τσανάκια τους». Ο νεότερος έχει συντηρηθεί και είναι σε πολύ καλή κατάσταση και θεωρητικά, με διάφορες προσθήκες στο μηχανισμό του, θα μπορούσε και να λειτουργήσει. Ο παλαιότερος έχει μισοκαταστραφεί. Όπως και στον Καλογερικό, έτσι και εδώ, υπήρχε πολύς χώρος γύρω γύρω για τα υποστατικά ζώα και για τους ίδιους λόγους που αναλύσαμε στην προηγούμενη ανάρτηση για τον «Καλογερικό μύλο».

Η διαφορά του χώρου σε σχέση με τον Καλογερικό είναι διπλή. Αφενός εδώ συναντιούνται πέντε δρόμοι και από το σημείο αυτό ο Κάτω δρόμος ξανασυναντά τον κερτεζίτικο Βουραϊκό. Πάντως οι θεσμοί προχωρούν, έστω και με ρυθμό χελώνας, τις διαδικασίες για διαμόρφωση της πλατείας. Προτείνω την ονομασία σε «Πλατεία διδύμων μύλων».

Αναλυτική πρόταση: φ/β, 20.11.2021.

9) Πλατεία Αη Σαράντα

Στο δρόμο δίπλα από του Σαρδούνη το λαγκάδι, και 150 μέτρα βόρεια από την πλατεία Στριφτόμπολα, διαμορφώνεται με τα χρόνια μία πλατεία σιγά σιγά. Αποτελεί κέντρο της εκεί γειτονιάς και κόμβο τριών δρόμων. Με την δημιουργία του δυτικού τοιχίου στο εν λόγω λαγκάδι, που έρχεται από τους Αη Σαράντα και από το διάσελο του Αη Θόδωρου, αλλά και το σκέπασμα μεγάλου μέρους του λαγκαδιού πριν από μια εικοσαετία, έχει δημιουργηθεί μία πλατεία από το αρχικό πλάτωμα.

Προς το παρόν είναι ασφαλτοστρωμένη, όπως και ο δρόμος. Μια διαμόρφωση στον περίγυρο, ειδικά στο ανατολικό μέρος με βρύση και παγκάκια θα την κάνει ακόμη πιο ελκυστική, από διασταύρωση και πάρκινγκ. Ούτως ή άλλως όμως προτείνω την ονομασία «Πλατεία Αη Σαράντα».

06.05.2022

ΣΥΝΕΧΕΙΑ στο ΙΙ (Κεντρικός δρόμος ως Υ): http://www.tomtb.com/2022/05/16/onomatod-kerteizi-kentr-dtomos-y-pam/ .

* Ο Παναγιώτης Α. Μπούρδαλας είναι συνταξιούχο εκπαιδευτικός ως φυσικός, πτ. θεολόγος, συγγραφέας και ερευνητής της Κέρτεζης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ από τΜτΒ: Η παράδοση έγινε επίσημα στον πρόεδρο της Κοινότητας Κερτέζης Παναγιώτη Χρ. Κούρτη, σε δημόσια εκδήλωση, το Σάββατο, 26 Μαρτίου 2022.

 

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.