Αρχείο ετικέτας Νίκος Φίλης

Προς τον στον ανιστόρητο και άθεο κ. Φίλη

Προς τον στον ανιστόρητο και άθεο κ. Φίλη

Του Μητρ. Σισανίου & Σιατίστης Παύλου (Ιωάννου)

Σέ μιά δημοκρατική χώρα δέν ὁμιλοῦν μόνο οἱ πολιτικοί, ἀλλά ὅλοι. Ἄκουσα στήν τηλεόραση τόν Κοινοβουλευτικό ἐκπρόσωπο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Φίλη νά λέει τά σχετικά μέ τήν μεταφορά το Τιμίου Λειψάνου τς γίας Βαρβάρας στό Νοσοκομεο το γίου Σάββα, ὅτι τάχα ἕνα τέτοιο γεγονός γυρίζει τήν κοινωνία πίσω πολλούς αἰῶνες, μίλησε ἀκόμη γιά εἰδωλολατρία καί ὅτι ὅποιος θέλει μπορεῖ νά πάει στήν Ἐκκλησία νά προσκυνήσει. Σέβομαι καί τήν πίστη καί τήν πιστία το καθενός. Τήν πονηρία, τό φτηνό πνεῦμα καί τήν διαστροφή τῆς ἀληθείας δέν ἀνέχομαι.

Συνέχεια