Αρχείο ετικέτας Θεόδωρος Μαριόλης

Εκβιομηχάνιση και Βιωσιμότητα: Κριτική Ανασύνθεση της Συμβολής του Δημήτρη Μπάτση

Εκβιομηχάνιση και Βιωσιμότητα:  Κριτική Ανασύνθεση της Συμβολής του Δημήτρη Μπάτση

Του Θεόδωρου Μαριόλη*


Το παρόν κείμενο αποτέλεσε τη βάση της ομιλίας του Θ.Μ. στην εκδήλωση: «Δημήτρης Μπάτσης (1916-1952). Η Εποχή, η Ζωή και το Έργο του», την οποία οργάνωσε το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών Δημήτρης Μπάτσης,

Τετάρτη 9 Απριλίου 2014, ΤΕΕ, Αθήνα. Συνιστά σημαντικά συντομευμένη και «κωδικοποιημένη» εκδοχή δοκιμίου περιεχόμενου στον υπό έκδοση τόμο: «Σχεδιασμένη Καθυπόταξη ή Σχεδιασμένη Ανάπτυξη; Μελέτες στο Έργο του Δημήτρη Μπάτση».

I. Εισαγωγή

Συνέχεια