Αρχείο ετικέτας Χρήστος Παπαδόπουλος

Πέρα από το Σωστό-Λάθος, στα όρια του Σωστικού και της κοινωνίας Κτιστού-Ακτίστου

Πέρα από το Σωστό-Λάθος, στα όρια του Σωστικού και της κοινωνίας Κτιστού-Ακτίστου

Θεολογικοί προβληματισμοί από μια υπόθεση εργασίας
Θέματα

Του Χρήστου Παπαδόπουλου*

Α1. Με το Βάπτισμα απαλλασσόμεθα από το προπατορικό αμάρτημα Σ-Λ

1. Στο σχολικό βιβλίο των θρησκευτικών: “Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία” των Χρήστου Γκότση, π. Γεωργίου Μεταλληνού και Γεργίου Φίλια, σημειώνεται: σελίδα 126 παρ. Γ: »τα λόγια αυτά σημαίνουν πως αυτός που βαπτίστηκε απαλλάχτηκε από την προπατορική αμαρτία.»

2. Στο βιβλίο του π Γεωργίου Μεταλληνού, »Η θεολογική μαρτυρία  της Εκκλησιαστικής λατρείας» σελ 250 τονίζεται: »εύστοχα έχει παρατηρηθεί ότι σε όλη την ακολουθία βαπτίσματος δεν γίνεται λόγος για συγχώρηση κάποιας προπατορικής ενοχής… το μυστήριο λειτουργικά είναι αποδεσμευμένο από κάθε έννοια »νομικής» αφέσεως αμαρτιών. Η ακολουθία περιστρέφεται σ’ ότι αφορά την ένταξη του βαπτιζομένου στη ζωή της εκκλησίας

Συνέχεια