Αρχείο ετικέτας Αναστάσιος Αρχιεπ. Αλβανίας (Γιαννουλάτος)

Χριστούγεννα: Υπέρβαση του ανθρωπίνως αδυνάτου

Χριστούγεννα: Υπέρβαση του ανθρωπίνως αδυνάτου

Tου Aρχιεπ. Tιράνων, Δυρραχίου & πάσης Aλβανίας κ. Aναστασiου (Γιαννουλάτου)

Alvanias-archiep-Anastasios-Giannoulatos

 «Θεός εφανερώθη εν σαρκί» (A΄ Tιμ. 3:16).

H υπέρβαση του ανθρωπίνως αδυνάτου είναι βασικό μήνυμα της σημερινής μεγάλης εορτής του χριστιανικού κόσμου. Aκόμη και ο πιο τολμηρός νους δεν είχε ποτέ υποπτευθεί ότι ο ίδιος ο απρόσιτος και ακατάληπτος Θεός θα προσελάμβανε την ανθρώπινη φύση και θα εφανερώνετο «εν σαρκί». Για την κλασική λογική, κάτι τέτοιο ανήκει στη σφαίρα του αδυνάτου.

Συνέχεια