Αρχείο κατηγορίας Καύσεις και ταφές

«Πάντα κόνις, πάντα τέφρα, πάντα σκιά»(Dust to Dust)

«Πάντα κόνις, πάντα τέφρα, πάντα σκιά»(Dust to Dust)  

Του π. Θεοδόσιου Μαρτζούχου*

 Mourtzouchos-p.Theodosios_min

Αποφάσισε η Κυβέρνηση να εγκρίνει και να ρυθμίσει νομικά την δυνατότητα της αποτέφρωσης των νεκρών ως δεύτερη δυνατότητα μετά από εκείνη της ταφής. Και οι εκκλησιαστικοί υπεύθυνοι εξέδωσαν μια «διπλωματική διακοίνωση» (nota)** με την οποία ανήγγειλαν δι᾿ ολίγων, ότι απαγορεύουν την τέλεση νεκρωσίμου ακολουθίας σε περίπτωση τέτοιας επιλογής!

Συνέχεια