ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Κοιν. και Πολ. Δυνάμεων

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

 

Του Μιχάλη Βασιλάκη*

 


 

Στον απολογισμό ενός χρόνου εξουσίας του που επιχείρησε ο κ. Παπανδρέου στη περίφημη διακαναλική «συνέντευξη»,αλλά και από τις αντιδράσεις ολόκληρου του πολιτικού φάσματος και κορυφαίων εκπροσώπων του συστήματος, αποκαλύφθηκαν  η μάλλον επιβεβαιώθηκαν και ομολογήθηκαν τρεις κεφαλαιώδους σημασίας πραγματικότητες:

·      Το μνημόνιο δεν είναι μόνο οικονομικού περιεχομένου πρόσκαιρη και έκτακτη κατάσταση για να βγει ο ελληνικός καπιταλισμός από τη κρίση. Είναι πλέγμα στρατηγικής που μάλιστα αναπροσαρμόζεται για τη πλήρη νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση κάθε πτυχής της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής της χώρας. Έχει άρα μόνιμο και διαρκή χαρακτήρα, δημιουργεί δικό του θεσμικό, εξουσιαστικό πλαίσιο και όργανα. Ο κ. Παπανδρέου στη «συνέντευξη» του αρκέστηκε απλά να προβάλλει τον εαυτό του σαν το πιο κατάλληλο διαμεσολαβητή ανάμεσα στη τρόικα και τη χώρα!!!

. Το μνημόνιο και η τρόικα καταδικάζει τη χώρα και το λαό να κινείται συνεχώς στο χείλος της διαλυτικής πτώχευσης και χρεοκοπίας, γιατί έτσι η νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση του ελληνικού καπιταλιστικού οικοδομήματος, θαναι πιο γρήγορη, πιο αποτελεσματική και πιο ολοκληρωτική. Ο πρωθυπουργός στη «συνέντευξη» του αρκέστηκε να επισείει την απειλή της διαλυτικής πτώχευσης σαν δαμόκλειο σπάθη πάνω από τη χώρα και το λαό!

. Απέναντι στο μνημόνιο της τρόικας και του Παπανδρέου, αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχει καμιά συγκροτημένη εναλλακτική προοδευτική δημοκρατική διέξοδος που να βασίζεται σε μια συνεκτική συμμαχία κοινωνικών συμφερόντων και να εκπροσωπείται από ένα φερέγγυο μέτωπο πολιτικών δυνάμεων. Ο πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου το αξιοποίησε αυτό για να εκπέμψει την απειλή ανώμαλων αντιδραστικών λύσεων  με τη δραπέτευση του από την εξουσία μέσω «πρόωρων» εκλογών!!

Μέσα στις συνθήκες αυτές και με τη διαπίστωση ακόμη και κορυφαίων συστημικών οικονομικών και πολιτικών αναλυτών, ότι η κρίση με συνταγές μνημονίου δεν είναι καν βραχυπρόθεσμα διαχειρίσιμη, η ανάδειξη μιας προοδευτικής, δημοκρατικής, αντινεοφιλέλευθερης  διεξόδου αποκτά επείγοντα χαρακτηριστικά.

 

Η   ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ  ΔΙΕΞΟΔΟΥ

Φυσικά μια τέτοια προοπτική δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Γιατί δεν  μπορεί ναναι μια απλή τεχνοκρατική, διαχειριστική πλατφόρμα ακόμη και αν περιέχει φαινομενικά ανατρεπτικές ρήξεις όπως π.χ. άρνηση του χρέους, κρατικοποιήσεις στρατηγικών τομέων της οικονομίας, αναδιανομή εισοδήματος κ.λ.π.

Η προοδευτική δημοκρατική διέξοδος που θα ανοίγει το δρόμο σε ριζικούς κοινωνικούς μετασχηματισμούς, δεν μπορεί ναναι χωρίς κόστος για καμιά κοινωνική τάξη η στρώμα που θαχει αναφορές στη κυριαρχία του χρηματιστηριακού κεφαλαίου στην οικονομία και τη κοινωνία. Ούτε σε εκείνα τα κοινωνικά στρώματα που θαχουν αναφορές στις ανάγκες και τον ασύμμετρο καταναλωτισμό των διευρυμένων στρωμάτων του παρασιτισμού και της διαφθοράς των κάθε είδους διαμεσολαβήσεων.

Η αναγκαία ριζική οικονομική παραγωγική αναδιάρθρωση προς μια αυτοτελή και διευρυμένη εσωτερική αγορά, που θα τροφοδοτείται και θα αναπαράγεται από την εσωτερική κατανάλωση, καθώς και η υλοποίηση μιας νέας σύμμετρης παραγωγικής και δημογραφικής ισορροπίας των διαφόρων περιφερειών, θα απαιτήσουν αγώνες, κόπους και θυσίες από τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της προοδευτικής διεξόδου.

Το προοδευτικό, δημοκρατικό, μέτωπο κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων για να πετύχει τους στόχους του πρέπει:  

1.      Να αποκτήσει ολοκληρωμένο το όπλο-εργαλείο της νομισματικής πολιτικής με τη καθιέρωση άμεσα εθνικού νομισματικού μέσου εσωτερικών πληρωμών.

2.      Να αποκτήσει τον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού συστήματος μέσω ενός απόλυτα κρατικού εμπορικού τραπεζικού φορέα.

3.      Να απαλλάξει την οικονομία από την κυριαρχία του χρηματιστηριακού  κεφαλαίου, απαγορεύοντας την αγορά παραγώγων  και καθιερώνοντας ελάχιστο χρόνο χρηματιστηριακής επένδυσης.

4.      Να συνδέσει κάθε επένδυση με ελάχιστη δαπάνη εργασίας.

5.      Να απαγορεύσει κάθε καταχρηστική άμεση ή έμμεση ελαστική σχέση εργασίας οποιασδήποτε μορφής. Να ποινικοποιηθεί η ανασφάλιστη εργασία.

6.      Να επαναφέρει ακέραια όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων που     καταργήθηκαν  ή φαλκιδεύτηκαν, εργασιακά και συνδικαλιστικά.

 7.  Δημόσιο και ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης υγεία – σύνταξη.

 8. Δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους τους νέους. Συνολική προοδευτική δημοκρατική μεταρρύθμιση όλου του εκπαιδευτικού συστήματος.

Στις βασικές προτεραιότητες του προοδευτικού, δημοκρατικού μετώπου δεν μπορεί παρά νάναι ο εκδημοκρατισμός συνολικά του κοινωνικοπολιτικού συστήματος από τα πάνω μέχρι τα κάτω.

Η πλήρης αποκατάσταση των αρχών της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και η ενδυνάμωσή της με άμεσοδημοκρατικούς θεσμούς παρέμβασης του λαού στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι.

Η κατοχύρωση όλων των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων με την ριζοσπαστική, δημοκρατική, αναθεώρηση του συντάγματος.

Οι βασικές κοινωνικές δυνάμεις του μετώπου δεν μπορεί παρά νάναι οι νέες βάρδιες της εργατικής τάξης και η νεολαία που πλήττεται διπλά τόσο στον τομέα της εργασίας όσο και στον τομέα της γνώσης.

Η οργανωτική ανασυγκρότηση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος ώστε ν’ ανταποκρίνεται στις σημερινές μορφές κατανάλωσης της εργατικής δύναμης, αλλά και στην ανάγκη να ανέβει ο πολιτικός ρόλος των κοινωνικών οργανώσεων της εργατικής τάξης μαζί με την υπεράσπιση της ενότητάς του, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την κατεύθυνση που θα τραβήξει ολόκληρο το λαϊκό κίνημα!

Οι πολιτικές δυνάμεις που μπορούν να συναντηθούν στην κατεύθυνση ενός τέτοιου δημοκρατικού, προοδευτικού μετώπου, δεν μπορούν να προσδιοριστούν με στενούς κομματικούς όρους, καθώς και η κρίση αντιπροσώπευσης του πολιτικού συστήματος είναι καθολική και τεράστια.

Εθνικοανεξαρτησιακές, αντινεοφιλελεύθερες προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις συγκροτημένες ή ασυγκρότητες, βρίσκονται τόσο στο χώρο της ευρύτερης αριστεράς όσο και στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Η ενεργοποίησή τους στην κατεύθυνση ενός ενιαίου κοινωνικοπολιτικού μετώπου είναι δυνατή και αναγκαία.

Ο καθένας έχει την ευθύνη του γι αυτό.

Στο εκβιαστικό δίλημμα ΜΝΗΜΟΝΙΟ και ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ή ΧΑΟΣ και  ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ μπορεί να δοθεί η απάντηση δημοκρατική – προοδευτική διέξοδος.

 

 

* O Μιχάλης Βασιλάκης είναι γραμματέας του ΕΑΜ, 27/10/2010,  eamgr.wordpress.com   

  

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.